.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Grupa robocza ds. MSP

Grupa robocza ds. małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonuje przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Jej pracom przewodniczy Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka, ekspertka i Dyrektorka Departamentu Badań i Analiz w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Grupa robocza ds. małych i średnich przedsiębiorstw kontynuuje prace Podkomitetu ds. MSP, który działał w ramach poprzedniej perspektywy finansowej.

Wszystkich zainteresowanych Państwa zapraszamy do współpracy.

Posiedzenia Grupy roboczej ds. małych i średnich przedsiębiorstw 2007-2013 przy KK NSRO

Dokumenty:
Uchwała nr 11 KK NSRO
Uchwała nr 5 KK NSRO
Regulamin Grupy roboczej ds. MŚP 2007-2013 przy KK NSRO


Posiedzenia:
I posiedzenie - 24 czerwca 2009 r. : agenda , notatka
prezentacje:
Wsparcie dla MŚP 2007-2013

II posiedzenie - 28 września 2009 r.: agenda, notatka
prezentacje:
Wyniki działalności Grupy ds. Przedsiębiorców
Bariery w dostępie MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania
Dostęp MŚP do finansowania kredytem bankowym
Zasady korzystania z instrumentów inżynierii finansowej
Funkcjonowanie systemu mikropożyczek
Rola BGK w budowaniu systemu poręczeniowego w Polsce
Funkcjonowanie funduszy poręczeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym

III posiedzenie - 4 grudnia 2009 r.: agenda

WSPARCIE SEKTORA MŚP W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013
System płatności środków europejskich w ustawie o finansach publicznych
SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W PO IG i RPO
NOWE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W ZAKRESIE FINANSÓW PUBLICZNYCH
Kredyt technologiczny 2005-2009
Obsługa przez BGK wypłat funduszy europejskich po 1 stycznia 2010 r.

IV posiedzenie - 30 marca 2010 r.: agenda , notatka
prezentacje:
Monitoring wdrażania programów wsparcia_MRR
wnioski o dofinansowanie (zatwierdzone) - przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo bez 1-9
wnioski o płatność - 1-9 typ benef.

wnioski o płatność - przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo bez 1-9
Informacja nt. przyczyn i zasad realokacji środków z działania 4.3. PO IG_MG
Prezentacja dla przedsiębiorców POIG_MG
Problemy wsnioskodawców z opracowaniem prawidłowej dokumentacji środowiskowej_PO IG_PARP

V posiedzenie - 17 czerwca 2010r.: agenda, notatka
prezentacje:
MRR: RPO - monitoring wdrażania programów wsparcia
MRR:POIG - monitoring wdrażania programów wsparcia
MRR:Harmonogram konkursów w ramach 16 RPO - monitoring wdrażania programów wsparcia
MG: Wykorzystanie budżetu Priorytetu IV POIG
MSWiA: Nowe kryteria 8.1 i 8.2
MRR:Zasady podziału krajowej rezerwy wykonania oraz 633 mln Euro dodatkowych środków
MRR:Dodatkowe środki - informacje


VI posiedzenie - 30.11.2010 r. : agenda, notatka
prezentacje:
MRR: POIG - monitoring wdrażania
MRR: RPO - monitoring wdrażania programów wsparcia
ARiMR: PROW - działanie 312 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
PKPP Lewiatan: wstępne wyniki raportu, ocena konkursów cieszących się największym zainteresowaniem - RPO
PKPP Lewiatan: wstepne wyniki, zestawienie tabelaryczne - ocena konkursów cieszących się największym zainteresowaniem - RPO

VII posiedzenie - 28.03.2011 r. : agenda , notatka
prezentacje:
MRR: RPO - monitoring wdrażania programów wsparcia
MRR: POIG - monitoring wdrażania
MRR: Analiza udzielonego wsparcia
MRR: Podział Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego
MRR: Podział dodatkowych środków z KRWiDT
MG: Strategia Innowacyjności i efektywności polskiej gospodarki
PARP: wsparcie klastrów
MCP: realizacja wsparcia dla klaster Małopolskiego RPO
OCRG: Inicjatywy Klastrowe na Śląsku Opolskim

VIII posiedzenie - 03.11.2011 r.: agenda , notatka
prezentacje:
MRR: Monitoring wdrażania programów wsparcia MŚP na poziomie krajowym i regionalnym
MRR: Raport z postępu wdrażania RPO 2010r.
KPK PB UE: Oferta 7 Programu Ramowego dla MŚP
KPK Programu CIP: Polskie przedsiębiorstwa w europejskich programach ramowych: stan dzisiejszy i perspektywy na przyszłość

IX posiedzenie - 13.12.2011r. : agenda, notatka

MRR: Wyniki Raportu z postępu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

PKPP Lewiatan: Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MSP

X posiedzenie - 26.06.2012r. : agenda , notatka
prezentacje:
MG_Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki - informacja o głównych założeniach, stan prac
MRR_Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020: główne założenia dotyczące wspierania przedsiębiorstw i przedsiębiorczości
MRR_Monitoring wdrażania programów wsparcia MŚP na poziomie centralnym i regionalnym

XI posiedzenie  - 23.10.2012 r.: agenda , notatka

PARP_Stan wdrażania działania 5.1. POIG
PARP_Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku
MRR_Założenia do umowy partnerskiej
Raport z rekomendacjami - polityka klastrowa w Polsce do 2020 r.


XII posiedzenie - 10.12.2012 r.: agenda , notatka

MRR_smart specialization
MG MNiSW_smart specialization
MRR_Monitoring wdrażania programów wsparcia MSP
Wdrażanie_JEREMIE_31102012
Wdrażanie_JEREMIE_30112012
PKPP Lewiatan_Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012
MG Foresight Technologiczny


XIII posiedzenie - 12.04.2013 r.: agenda , notatka

MRR_demarkacja 2014-2020
MRR_stan przygotowań_Inteligentna specjalizacja

XIV posiedzenie - 11.07.2013 r.: agenda , notatka

MRR_instrumenty finansowe wdrażanie
MRR_IIF KE lipiec 2013-07-18
MRR_stan prac_IF
RPO lubelskie_obszary wsparcia
MRR_monitoring wdrażania


XV posiedzenie - 19.11.2013 r.: agenda , notatka 

Krajowa strategia inteligentnej specjalizacji ver.16
MRR_RPO 2014-2020 w świetle inteligentnych specjalizacji
UMWP_ RPO 2014-2020 w świetle inteligentnych specjalizacji
RPOWP 2014-2020
MCP_ RPO 2014-2020 w świetle inteligentnych specjalizacji
MWZ_ RPO 2014-2020 w świetle inteligentnych specjalizacji
MRR_Monitoring wdrażania programów wsparcia MSP

Podsumowanie wykorzystania funduszy unijnych na lata 2007-2013  

XVI posiedzenie - 12.06.2014 r.: agenda , notatka
MIR_Ocena wsparcia MSP w POIG
MIR_Ocena wsparcia MSP w POKL
DIP_Ocena wsparcia MSP na Dolnym Śląsku
LAWP_Ocena wsparcia MSP na Lubelszczyźnie
MIR_Przygotowanie MŚP do realizacji ambitnych projektów i wdrażania innowacji w ramach POIR 2014-2020
MIR_System informacji i promocji w latach 2014-2020
MIR_Monitoring wdrażania programów wsparcia MSP 

XVII posiedzenie - 09.10.2014 r.: agenda , notatka
Charakterystyka MMŚP planujących korzystać ze środków UE
POKL_prekwalifikacja_rozwiazania jutra w HR

XVIII posiedzenie - 09.12.2014 r.: agenda
Stan wdrażania NSRO 2007-2013
Wyniki negocjacji programów operacyjnych 2014-2020
Rola i zadania IA w latach 2014 -2020

 


Archiwum podkomitetu ds. małych i średnich przedsiębiorstw 2004-2006 przy KM NPR