Kontakt:

Małgorzata Lelińska
tel. 22 55 99 918

mlelinska@

www.diversityindex.pl


Celem projektu było wypracowanie, przetestowanie i upowszechnienie kompleksowego narzędzia analizy Zarządzania Różnorodnością w przedsiębiorstwie, dostosowanego do warunków działania polskich przedsiębiorstw - wskaźnika Diversity Index.

Wskaźnik Diversity Index jest rzetelnym instrumentem analizy i monitoringu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, pozwalając na realną i obiektywną diagnozę polityki danego pracodawcy. Umożliwia zdiagnozowanie obszarów różnorodności w polskich organizacjach i stał się elementem długotrwałego procesu służącego wypromowaniu idei Zarządzania Różnorodnością w Polsce.

W ramach projektu odbyły się dwie edycje Barometru Różnorodności - badania, które pozwoliło przyjrzeć się, czy zarządzanie różnorodnością staje się coraz bardziej popularne w Polsce i czy działania podejmowane przez firmy idą we właściwym, z punktu widzenia lepszego wykorzystania grup dotychczas defaworyzowanych na rynku pracy, kierunku.

Pierwsza edycja Barometru odbyła się w lipcu-wrześniu 2013 r., druga przypadła kwiecień-maj 2014 r.