.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Handel

 • 2021-11-17 Handel
  Handel

  Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

  Przedstawiamy Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące zidentyfikowanych problemów na gruncie regulacji przeciwdziałających zatorom płatniczym oraz dotyczące rekomendacji zmian tych przepisów. Zawiera ono dziesięć zidentyfikowanych problemów wraz ze wstępnymi propozycjami rozwiązań.

 • 2021-10-04 Handel
  Handel

  Handel w niedzielę - stanowisko Lewiatana

  W związku z rozpatrywaną przez Senat nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk senacki nr 499; dalej również, jako: „Ustawa"), doceniając kierunek przyjętych przez Sejm zmian polegających na wyraźnym dopuszczeniu pomocy osób najbliższych przedsiębiorcy, który osobiście prowadzi handel w dni objęte zakazem, apelujemy o rozważenie przez Panie i Panów Senatorów wprowadzenia do Ustawy poprawek, które uważamy za niezbędne do zapewnienia równego traktowania przedsiębiorców i prawidłowego stosowania ustawy w przyszłości.

 • 2021-10-01 Handel
  Handel

  Kodeks spółek handlowych - stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji

  W związku z wpłynięciem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr. 1515 do Sejmu) oraz skierowaniem go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, Konfederacja Lewiatan przedstawia niniejsze stanowisko w przedmiocie projektu ustawy.

 • 2021-09-27 Handel
  Handel

  Prawa konsumenta i Kodeks cywilny - stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustaw

  W związku z publikacją nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy - Kodeks cywilny (UC53 - projekt w wersji datowanej na 1 września 2021 r.), Konfederacja Lewiatan, w załączeniu, przedstawia stanowisko do projektu.

 • 2021-09-21 Handel
  Handel

  Ograniczenie handlu w niedziele i święta - uwagi Lewiatana do projektu ustawy

  W związku z rozpatrywanym przez Sejm sprawozdaniem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk nr 1453, druk nr 1446), mając na względzie wspólny interes pracowników, pracodawców i przedsiębiorców z branży handlowej, apelujemy o rozważenie wprowadzenia do projektu ustawy poprawek, które w naszej ocenie umożliwią prawidłowe stosowanie ustawy, pomogą wyjaśnić istniejące wątpliwości interpretacyjne i będą odpowiadały praktyce funkcjonowania handlu.

 • 2021-08-27 Handel
  Handel

  Prawa konsumenta - uzupełniające stanowisko Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

  W nawiązaniu do stanowiska Konfederacji Lewiatan z dnia 27 lipca br. (sygn. KL/297/214/AM/2021) przedstawionego w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (nr UC86), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko uzupełniające do projektu.

 • 2016-10-05 Handel
  Handel

  Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

  Projektowane rozporządzenie zakłada zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych przez sprzedawców detalicznych w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 • 2016-08-12 Handel
  Handel

  Geoblokowanie geograficzne - uwagi Lewiatana

  Konfederacja Lewiatan przekazała Ministerstwu Rozwoju uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności.

 • 2016-06-24 Handel
  Handel

  Uwagi do projektu z dnia 16 maja 2016 r. ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

  Zgodnie z uzasadnieniem do Projektu ustawy podatek od sprzedaży detalicznej (dalej Projekt) wprowadzany jest w celu zwiększenia wpływów budżetowych oraz zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i średnich sprzedawców detalicznych w stosunku do największych przedsiębiorstw handlowych. Autorzy Projektu uważają bowiem, że „małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią główną siłę napędową wzrostu gospodarczego i innowacji". Realizacji założonych celów służyć mają progresywne stawki podatku od sprzedaży detalicznej.

 • 2015-07-07 Handel
  Handel

  Nieuczciwe praktyki rynkowe przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców - opinia

  Opinia Lewiatana do projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów.

Przejdź do archiwum