Geoblokowanie geograficzne - uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazała Ministerstwu Rozwoju uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumentem w języku angielskim.

Uwagi do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE COM(2016) 289.