Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Odpowiedzialna za ewaluację projektów regulacji oraz strategii i polityk środowiskowych i energetycznych, krajowych oraz europejskich.

Doradca związków branżowych Lewiatana w sektorze energetycznym, chemicznym i wydobywczym.

Obecnie zaangażowana przede wszystkim w projekty dotyczące krajowej polityki energetycznej, w tym OZE i efektywności energetycznej, gazu łupkowego oraz polityki klimatyczno-energetycznej UE po 2020 roku.