.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w Komitetach MonitorującychW każdym programie operacyjnym, na poziomie krajowym jak i regionalnym, funkcjonuje Komitet Monitorujący, oficjalny organ złożony z przedstawicieli administracji, instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych oraz odpowiednich środowisk: partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli nauki.

Dla Konfederacji Lewiatan Komitety Monitorujące są kluczowym narzędziem oddziaływania na system wdrażania funduszy unijnych i gwarancją realnego wpływu na bieżącą politykę instytucji w tym zakresie. Nasi eksperci zasiadają w KM wszystkich krajowych Programów Operacyjnych i w większości regionalnych.

Zasadniczą kompetencją Komitetu, najważniejszą z punktu widzenia potencjalnych wnioskodawców, jest zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów. Członkowie KM mogą wnosić pod obrady własne propozycje zapisów, ale także proponować modyfikacje tych przyjętych już wcześniej. Postulaty, które zyskają aprobatę większości członków Komitetu, stają się formalną zasadą obowiązującą w trakcie wyboru projektów do dofinansowania.

Ponadto do zadań komitetu należy m.in.:
• Zatwierdzanie zmian w planach finansowych, tzw. realokacji.
• Analizowanie rezultatów realizacji programu.
• Przedstawianie propozycji zmian lub analiz ułatwiających realizację celów danego programu lub służących usprawnieniu procesów zarządczych.

Zakres kompetencji KM jest szeroki. Dlatego też, to właśnie w Komitetach nasze postulaty i propozycje, np. dotyczące uproszczeń w systemie wdrażania czy ułatwień dla beneficjentów zyskują szczególną rangę i mają realną szansę na wdrożenie.

Zachęcamy naszych członków do bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami Konfederacji Lewiatan w Komitetach Monitorujących poszczególnych Programów. Znając Państwa problemy będziemy mogli lepiej pełnić naszą funkcję.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w komitetach monitorujących