Kontakt:
Kuba Giedrojć
tel. 22 55 99 903

kgiedrojc@konfederacjalewiatan.info

www.przedsiebiorcytworza.pl

"Przedsiębiorcy tworzą" to pionierska kampania, mająca za zadanie poprawić wizerunek przedsiębiorców. Postanowiliśmy walczyć z „przyzwyczajeniem" narzekania na biznes. Był to dla nas cel szczególnie ważny, ponieważ przez ostatnie 25 lat nie prowadzono żadnych strategicznych działań działań w tym obszarze.

Żeby przeciwstawić się utartym poglądom, skorzystaliśmy z polskich przysłów. Dobrze znanych, lubianych i często cytowanych, „ciągle w obiegu", tak jak powtarzane w nieskończoność opinie o przedsiębiorcach. To co robią dla Polski przedsiębiorcy, pokazano parafrazując przysłowia - dochód narodowy nie wypada sroce spod ogona, miejsc pracy nie przynosi bocian, inwestycje nie trafiają się jak ślepej kurze ziarno. Każde hasło zostało uzupełnione zrozumiałymi danymi źródłowymi. Kampania spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Została również nagrodzona Złotym Spinaczem 2013.

W ramach projektu "Poprawa wizerunku przedsiębiorców" przygotowaliśmy również unikalny raport "Przedsiębiorcy w Polsce", wraz z 16 wersjami wojewódzkimi. W lipcu 2013 r. został on bezpłatnie dołączony do "Pulsu Biznesu".

Przeprowadziliśmy również szereg badań (m.in. 80 spotkań fokusowych z ponad 1000 przedsiębiorców i urzędników). Wyniki analiz zostały zawarte w poradniku "Efektywna komunikacja administracji i biznesu. Rekomendacje działań". 500 urzędników zostało przeszkolonych w tym zakresie.

Projekt „Poprawa wizerunku przedsiębiorców" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: 01.08.2011 -31.07.2013