.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Rada Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ)

 

 

W lipcu 2017 roku została powołana w Konfederacji Lewiatan Rada Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (dalej: Rada GOZ), która zajmuje się ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami transformacji gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym. W jej pracach uczestniczy obecnie ponad czterdziestu ekspertów z kilkunastu firm członkowskich i związków branżowych, w tym reprezentujących branżę: tworzyw sztucznych, motoryzacyjną, kosmetyczną, spożywczą, konsultingową, meblarską, komunalną, gospodarki odpadami oraz handlu i dystrybucji i inne.

GOZ zmienia tradycyjny model biznesowy. Wymaga zachowania wartości produktów, materiałów oraz surowców tak długo, jak to możliwe przy jednoczesnej minimalizacji wytwarzania odpadów.

Koncepcja GOZ została uwzględniona w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jako narzędzie tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Polski. Kluczowym dokumentem wdrożeniowym jest Mapa drogowa gospodarki o obiegi zamkniętym przyjęta przez Radę Ministrów we wrześniu 2019 r. Mapa drogowa GOZ to dokument zawierający zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego.

Koncepcja GOZ to również jeden z głównych elementów Europejskiego Zielonego Ładu, programu na rzecz zrównoważonego wzrostu, określona m.in. w nowym Planie działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, ogłoszonym przez Komisję Europejską w marcu 2020 r.

Celem pracy Rady GOZ jest opiniowanie unijnych i krajowych dokumentów GOZ oraz przygotowywanie i promocja autorskich rozwiązań w zakresie GOZ. W przypadku regulacji krajowych, głównymi partnerami Rady są Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW i inne.

Rada GOZ współpracuje z BusinessEurope zarówno przy opiniowaniu unijnych projektów regulacji i dokumentów strategicznych GOZ, jak i przy promocji rozwiązań stosowanych przez firmy członkowskie.

W ramach Rady powołana została:

  • Grupa robocza ds. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Głównymi tematami prac grupy są: Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, system depozytowy i kaucyjny, inne. Obecnie w pracach grupy bierze udział ponad 30 firm członkowskich /związków KL z różnych obszarów reprezentujących cały łańcuch wartości (producenci produktów w opakowaniach, producenci opakowań,  recyklerzy, organizacje odzysku opakowań, przetwarzający odpady, sektor doradczy i prawny oraz inne).

 

Kontakt:
Dorota Zawadzka-Stępniak
dzawadzka-stepniak@konfederacjalewiatan.info
tel.: +22 55 99 925 oraz +48 502 117 112