.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dialog społeczny

 • 2017-12-01 Dialog społeczny
  Dialog społeczny

  Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego - uwagi

 • 2016-09-09 Dialog społeczny
  Dialog społeczny

  Projekt ustawy o związkach zawodowych nie uwzględnia zastrzeżeń pracodawców

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił zmieniony projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 sierpnia 2016 r. Przedstawienie nowego projektu ustawy nastąpiło po fazie konsultacji i dyskusji partnerów społecznych w ramach Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego do spraw prawa pracy nad pierwotnym projektem ustawy z dnia 22 marca 2016 r. Prace w ramach zespołu problemowego umożliwiły stronie pracodawców i stronie związkowej zdefiniowanie problemów i wątpliwości, które budzi nowy projekt.

 • 2016-08-25 Dialog społeczny
  Dialog społeczny

  Uwagi do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

  Zgodnie z ustawą o RDS tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone marszałkowi województwa, finansowane w drodze dotacji celowej. Decyzja o przypisaniu marszałkom województw kompetencji odnośnie powoływania i organizowania prac WRDS stanowiło realizację ustaleń partnerów społecznych. Wynikało ono z potrzeby większego zaangażowania samorządu województwa w prowadzenie dialogu społecznego w regionie.

 • 2016-01-14 Dialog społeczny
  Dialog społeczny

  Opinia do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 plus

  Założenia projektu

  Projekt ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 plus zakłada wprowadzenie programu, w ramach którego będzie wypłacane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia. W przypadku rodzin mniej zamożnych, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł miesięcznie świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko. W przypadku, gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w sytuacji, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 1200 zł miesięcznie (art. 4).

 • 2015-03-31 Dialog społeczny
  Dialog społeczny

  Poparcie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego oraz projektu uchwały Rady Dialogu Społecznego

  Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan przekazała Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, MPiPS, akceptację projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego oraz projektu uchwały Rady Dialogu Społecznego.

 • 2014-09-11 Dialog społeczny
  Dialog społeczny

  Dialog społeczny na poziomie regionalnym

  Forum Dialogu Regionalnego i Zespół ds. Formuły Dialogu Regionalnego i Mediacji opracowały propozycję zmian przepisów ustawy dotyczącej przyszłego kształtu dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Obecnie trwają konsultacje społeczne nad projektem.

 • 2014-01-13 Dialog społeczny
  Dialog społeczny

  Lewiatan otwarty na rozmowy ze związkowcami

  Związki zawodowe zwróciły się do pracodawców z propozycją zmiany formuły prowadzenia dialogu społecznego uznając, że dotychczasowa się wyczerpała. Konfederacja Lewiatan jest gotowa do rozmów.

 • 2013-12-23 Dialog społeczny
  Dialog społeczny

  Artykuł Henryki Bochniarz w "Gazecie Wyborczej"

  Rząd i parlament powinny skoncentrować się na tym, aby najbliższe dwa lata służyły zapewnieniu szybkiego rozwoju gospodarczego Polski także po 2020 r.
  Cztery priorytety to - aktywny rynek pracy i tworzenie szans dla młodych Polaków (w tym edukacyjnych), racjonalna, sprzyjająca tworzeniu miejsc pracy i rozwojowi firm polityka gospodarcza, odbudowa Unii Europejskiej i naszego w niej miejsca oraz dialog społeczny i klarowne komunikowanie się z ludźmi oparte na zaufaniu - napisała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, w artykule "Jak nie zmarnować 650 mld zł, który ukazał się w "Gazecie Wyborczej" 23 grudnia br.

 • 2013-10-31 Dialog społeczny
  Dialog społeczny

  Lewiatan otwarty na rozmowy ze związkowcami

  Związki zawodowe zwróciły się do pracodawców z propozycją zmiany formuły prowadzenia dialogu społecznego uznając, że dotychczasowa się wyczerpała. Konfederacja Lewiatan jest gotowa do rozmów.

 • 2013-10-10 Dialog społeczny
  Dialog społeczny

  Lewiatan też chce zmian w Komisji Trójstronnej

  Związki zawodowe chcą zmienić Komisję Trójstronną. Dzisiaj w Warszawie będą dyskutować jak usprawnić dialog społeczny. Konfederacja Lewiatan ponawia propozycję powrotu do rozmów dla wspólnego dobra pracowników i pracodawców, w poczuciu odpowiedzialności za państwo.

Przejdź do archiwum