.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

NASI PRZEDSTAWICIELE W BRUKSELI

 

BIURO KONFEDERACJI LEWIATAN W BRUKSELI

Jako jedyna polska organizacja pracodawców posiadamy na stałe biuro w Brukseli. Dostarcza ono naszym członkom bieżących informacji legislacyjnych i daje możliwość prezentowania ważnych postulatów branżowych na arenie europejskiej. Pracownicy brukselskiego biura monitorują zmiany w prawie i biorą udział w spotkaniach grup roboczych, podczas których prezentują stanowisko polskich pracodawców.

Zadania przedstawicieli Lewiatana w Brukseli:

 • Reprezentacja Konfederacji Lewiatan w Brukseli, utrzymywanie kontaktów z federacjami biznesowymi, związkami zawodowymi, przedstawicielstwami dyplomatycznymi, instytucjami unijnymi (przedstawiciele Rady, Komisji, Europosłów)
 • Uczestnictwo w pracach BusinessEurope, na poziomie stałych przedstawicieli, komitetów, grup roboczych i task force, raportowanie działań i inicjatyw BusinessEurope do Konfederacji Lewiatan.
 • Wsparcie działań Konfederacji Lewiatan w zakresie relacji i działań międzynarodowych, podejmowanych samodzielnie przez Konfederacje Lewiatan i we współpracy z innymi interesariuszami - organizacjami pracodawców, członkami, administracją publiczną.
 • Monitorowanie legislacji unijnej i przekazywanie informacji do odpowiednich departamentów biura Konfederacji Lewiatan oraz członków Konfederacji Lewiatan.
 • Przygotowywanie merytorycznych opinii nt. legislacji unijnej wspólnie z właściwymi departamentami Konfederacji Lewiatan i bezpośrednie przekazywanie opinii do instytucji unijnych.
 • Informowanie instytucji unijnych o stanowiskach Konfederacji Lewiatan z zakresu legislacji unijnej oraz innych obszarów istotnych dla Konfederacji Lewiatan.
 • Przygotowywanie analiz, ekspertyz, opracowań i raportów dotyczących spraw międzynarodowych, UE, relacji Polska - UE, sytuacji przedsiębiorców w krajach europejskich.
 
Kontakt:
 
 

Kinga Grafa
Dyrektorka biura, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope

tel. +32 477 833 494 

Z wykształcenia politolog i dziennikarz. Doświadczenie w zakresie funkcjonowania UE zdobyła podczas pracy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (2008-2009) oraz Parlamencie Europejskim (2009-2014). Współautorka książki o polskiej arystokracji, autorka publikacji naukowych dotyczących amerykańskiej polityki zagranicznej, amerykańskich elit oraz dyplomacji kulturalnej.

 
Adam Dorywalski
Ekspert

tel. +32 273 212 10  

Od września 2017 r. ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w Brukseli . Z wykształcenia europeista po Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Maastricht w Holandii . Swoją wiedzę i doświadczenie nt. funkcjonowania procesu decyzyjnego UE zdobywał podczas pracy w think-tanku EIPA z siedzibą w Holandii (2014-2015) oraz na stażach w Parlamencie Europejskim (2016-2017). 

 
Polish Confederation Lewiatan
Brussels Office
Avenue de Cortenbergh 168
1000 Brussels
 
 

BUSINESSEUROPE

Konfederacja Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców jest członkiem BusinessEurope. BusinessEurope to Konfederacja Europejskiego Biznesu - stowarzyszenie przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w Brukseli założone w 1958 r.

Organizacja ma 40 członków z 34 krajów, wliczając w to kraje Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Podstawowe motywy i priorytety działania BusinessEurope pozostały niezmienione przez ponad czterdzieści lat i obejmują jednoczenie federacje przemysłowe, wzmacnianie solidarności między nimi; spełnianie roli rzecznika w stosunku do instytucji europejskich. BusinessEurope dąży do stałej współpracy z oficjalnymi instytucjami, studiuje bieżące problemy, i uzgadnia wspólne stanowiska zawsze na poziomie ogólnym, horyzontalnym. BusinessEurope nie był nigdy organizacją sektorową. 

Więcej informacji: www.businesseurope.eu


 

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w BusinessEurope

Rada Prezydentów BusinessEurope

Maciej Witucki

Wiceprzewodnicząca BusinessEurope

Henryka Bochniarz

Biuro Wykonawcze (Executive Office)

Grzegorz Baczewski

Stały przedstawiciel przy BusinessEurope

Kinga Grafa

Ekspert ds. UE w biurze w Brukseli

Adam Dorywalski

   

Komitet

Ekspert Lewiatana lub z firmy członkowskiej

Economic and Financial Affairs Committee

dr Sonia Buchholtz, Adrian Zwoliński

 •  Grupa robocza VAT

Jerzy Martini

 •  Grupa robocza Regional Policy

Marzena Chmielewska

International Relations Committee

Kinga Grafa
 •  United States

dr Aleksandra Musielak

Kinga Grafa

 • Brexit Task Force

Kinga Grafa

Andrzej Rudka

Industrial Affairs Committee

Dorota Zawadzka-Stępniak
 •  Waste task force

Michał Mikołajczyk

 •  Environment

Dorota Zawadzka-Stępniak

Marzena Chmielewska

 
 •  Research & technological innovation

Dorota Zawadzka-Stępniak

Adam Dorywalski

Marzena Chmielewska
 • Energy and climate

Dorota Zawadzka-Stępniak

Paweł Wideł (ZMiAP)

 • Low-emission mobility

Dorota Zawadzka-Stępniak

Paweł Wideł (ZMiAP)

Social Affairs Committee

Robert Lisicki, dr Andrzej Rudka
 •  Industrial Relations

Robert Lisicki, dr Andrzej Rudka

 •  Employment

Robert Lisicki

 •  Education and training

Robert Lisicki

 •  Migration and Mobility

Robert Lisicki

 •  Social Protection

Robert Lisicki

Social Dialogue Committeedr Andrzej Rudka

Legal Affairs Committee

Krzysztof Kajda
 •  Consumer/Marketing

dr Aleksandra Musielak

 •  Copyright

dr Aleksandra Musielak

 •  Patents

Grzegorz Rychwalski (PZPPF)

Internal Market Committee

dr Aleksandra Musielak
 •  Free Movement of Goods

dr Aleksandra Musielak

 •  Free Movement of Services

dr Aleksandra Musielak

 •  Public contracts

Wojciech Hartung (DZP)
Elżbieta Radzka-Ferenc (M&CC)

 •  Transport

dr Aleksandra Musielak

Artur Kalisiak (TLP)

Adam Dorywalski

 •  Digital economy task force

dr Aleksandra Musielak

Elżbieta Dziuba

 •  Better regulation

dr Aleksandra Musielak

European Semester contact pointdr Andrzej Rudka

 

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) powołany została w 1957 r. jako organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej (wówczas Wspólnot Europejskich). Jest on jednym z pięciu, obok Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów, ciał traktatowych UE.

EKES gromadzi przedstawicieli pracodawców, pracobiorców i innych organizacji społecznych i obywatelskich krajów członkowski UE. Sporządza on co roku 160-190 opinii i raportów informacyjnych. 70% z nich powstaje na wniosek Rady, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 21% z nich to opinie z inicjatywy własnej i raporty informacyjne, podczas gdy 9% z nich to opinie rozpoznawcze sporządzane zazwyczaj na wniosek kraju sprawującego przewodnictwo w Radzie UE.

Członkowie EKES są podzieleni na trzy grupy: Pracodawców, Związki Zawodowe oraz interesy różne. Komitet przygotowuje opinie na temat propozycji prawnych, które następnie przedstawiane są Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Z ramienia polskich pracodawców w EKES zasiada 7 członków, w tym dwóch przedstawicieli konfederacji Lewiatan.

Więcej informacji: www.eesc.europa.eu

 

 

 

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w EKES 

Przewodniczący Grupy Pracodawców EKES,
Członek: sekcje TEN i REX, Misja USA - Kanada, Transatlantic Relations Folow-up Committee, European Semester Group, Europe 2020 Steering Comittee

 Jacek Krawczyk

Członek: sekcje SOC i INT, Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju (SDO), Komitet Konsultacyjny ds. Zmian w Przemyśle (CCMI)

 Lech Pilawski

 

 

AGENCJE UE

EUROFOUND

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest trójstronną agencją Unii Europejskiej, której zadaniem jest dostarczanie wiedzy (analiz i raportów) dla wsparcia procesu opracowywania lepszej polityki społecznej oraz polityki związanej z zatrudnieniem i pracą. Eurofound ustanowiono w roku 1975, ma swoją siedzibę w Dublinie (Irlandia).

Więcej informacji: www.eurofound.europa.eu/pl/about-eurofound

 

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan

Członek Rady Zarządzającej, grupa pracodawów

 Andrzej Rudka

 

EU-OSHA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy jest trójstronna agencją Unii Europejskiej, która prowadzi działalność na rzecz zapewnienia bezpieczniejszych, zdrowszych i bardziej produktywnych miejsc pracy w Europie - z korzyścią dla przedsiębiorstw, pracowników i krajów członkowskich UE. Agencja propaguje kulturę zapobiegania ryzyku w pracy w celu poprawy warunków pracy w Europie. Jej zadania to gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wśród podmiotów zaangażowanych w zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. EU-OSHA została ustanowiona w roku 1994, ma swoją siedzibę w Bilbao (Hiszpania).

Więcej informacji: www.europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eu-osha_pl

 

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan

Zastępca członka Rady Zarządzającej, grupa pracodawców

dr Jacek Męcina