Dorota Zawadzka-Stępniak

tel. 22 55 99 925

 

Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. Dorota ma bardzo bogate doświadczenie w zakresie ochrony środowiska oraz szeroko pojętej energetyki. Pracując w resorcie środowiska była odpowiedzialna za kreowanie polityki klimatycznej oraz wdrażanie rozwiązań wynikających z ekologicznych konwencji międzynarodowych. Przewodniczyła zespołowi ds. negocjacji międzynarodowych sprzedaży polskiej nadwyżki Kioto. Była tam Zastępcą Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery.

 

 

Następnie w Fundacji WWF koordynowała pracami pionu Polityki Środowiskowej, była odpowiedzialna za działania lobbingowe oraz komunikacyjne w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej, polityki wodnej oraz Funduszy Unii Europejskich na lata 2014-2020. Jako Zastępca Prezesa Zarządu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiadała za zarządzanie programami wsparcia finansowego projektów z obszaru efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej oraz wdrażanie Systemu Zielonych Inwestycji GIS w Polsce.

Jako Dyrektor w PwC Advisory zajmowała się doradztwem biznesowym w zakresie pozyskiwania funduszy z międzynarodowych instytucji finansowych tj. EBOR, EBI, Komisja Europejska dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej, realizowała projekty w zakresie tworzenia Strategii Zielonych Miast dla Sofii (Bułgaria) oraz Zenicy (Bośnia i Hercegowina) dla EBOR, Efektywności Energetycznej oraz Smart Cities dla EBI oraz Innowacyjnych Przedsiębiorstw dla KE.

Członek grup roboczych ds. energii i klimatu w BUSINESSEUROPE oraz Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego.

Obecnie zaangażowana w działania dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu, unijnej i krajowej polityki energetycznej i klimatycznej, w tym OZE, i efektywności energetycznej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.