.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo pracy i rynek pracy

 • 2021-11-17 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Ustawa o cudzoziemcach - uwagi Lewiatana dot. projektu nowelizacji

  W nawiązaniu do prowadzonych prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1681), przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan do ww. projektu ustawy.

 • 2021-10-15 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Ustawa o cudzoziemcach - uwagi Lewiatana

  w związku z podjęciem prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach (wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu UD275), przekazujemy uwagi dotyczące funkcjonowania ustawy o cudzoziemcach oraz zasad legalizacji pobytu i pracy pozyskane od przedsiębiorców oraz propozycje zmian, które prowadziłyby do usprawnienia systemu bez zmniejszania poziomu bezpieczeństwa i spójności państwa.

 • 2021-10-12 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Ustawa o cudzoziemcach - uwagi Lewiatana

  W związku z podjęciem przez resort kierowany przez Pana Ministra prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach (wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu UD275), przekazujemy uwagi dotyczące funkcjonowania ustawy o cudzoziemcach oraz zasad legalizacji pobytu i pracy pozyskane
  od przedsiębiorców oraz propozycje zmian, które prowadziłyby do usprawnienia systemu bez zmniejszania poziomu bezpieczeństwa i spójności państwa.

 • 2021-09-01 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Organizacja czasu pracy - uwagi Lewiatana do sprawozdania z praktycznego wdrożenia dyrektywy

  W nawiązaniu do opracowywanego krajowego sprawozdania z praktycznego wdrożenia dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do wybranych punktów sprawozdania.

 • 2021-08-04 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Kodeks pracy i prawo przedsiębiorców - stanowisko Lewiatana ws. nowelizacji ustawy

  W nawiązaniu do prowadzonych prac nad poselskim projektem - o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy Prawo przedsiębiorców (druk nr 1120), przedstawiamy negatywne stanowisko Konfederacji Lewiatan do ww. projektu ustawy.

 • 2021-07-23 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Strategia Migracyjna 2021-2022 - stanowisko Lewiatana

  Pozytywnie oceniamy przygotowanie długo oczekiwanego dokumentu, jakim jest Strategia Migracyjna, szczególnie, że zostało ono poprzedzone wieloaspektowymi pracami analitycznymi, które zostały opublikowane jako dokument diagnostyczny, określający aktualną sytuację migracyjną. Niewątpliwie istotnym wkładem do tej dyskusji o teraźniejszości i przyszłości polityki migracyjnej powadzonej przez polskie władze jest przygotowanie dokumentu opisującego trendy migracyjne oraz przygotowanie strategii opisującej główne kierunki działań, jakie zamierza podjąć polski rząd.

 • 2021-07-09 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Przepisy BHP - uwagi Lewiatana

  W nawiązaniu do pisma z dnia 9 czerwca br. (DPP-IV.0211.3.2021), przy którym przekazano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-07-01 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - uwagi Lewiatana

  Konfederacja Lewiatan zgłasza uwagi odnośnie przedstawionej treści projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (UC87). W naszej ocenie, zaproponowany zakres zmian jest daleko niewystarczający i nie uwzględnia obecnych problemów rynku pracy w zakresie zbyt małej podaży pracowników.

 • 2021-07-01 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Badanie pracowników na obecność alkoholu - uwagi Lewiatana do projektu ustawy

  W nawiązaniu do prac nad nowelizacją ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UD 211), Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi. Przedstawiony projekt ustawy odpowiada na postulaty strony pracodawców odnośnie potrzeby badania osób zatrudnionych na obecność alkoholu albo środków odurzających. Przedstawione w załączeniu uwagi mają na celu doprecyzowanie poszczególnych propozycji.

 • 2021-04-23 Prawo pracy i rynek pracy
  Prawo pracy i rynek pracy

  Aktywne wspieranie zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 (EASE) - uwagi Lewiatana do Zalecenia Komisji

  Analizując przygotowane zalecenia, Konfederacja Lewiatan popiera kierunki wyrażone w opiniowanym dokumencie i tworzenie przez państwa członkowskie spójnych pakietów politycznych wspierających zmianę statusu na rynku pracy. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że - obok wspierania przedsiębiorczości - w tych pakietach powinny znaleźć się instrumenty wspierające pracodawców w tworzeniu dobrej jakości miejsc pracy.

Przejdź do archiwum