.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Stanowiska

 • 2021-12-16 Prawo branżowe

  Szczepienia w aptekach - stanowisko Lewiatana

  Przedstawiamy uwagi do projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki oraz w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki. Sukces prowadzonego w aptekach w całej Polsce programu szczepień przeciwko COVID-19 wyraźnie pokazał, że są one odpowiednio przygotowane, aby przeprowadzać szczepienia ochronne z poszanowaniem wszelkich określonych prawem wymogów i standardów. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pewna elastyczność w organizacji aptecznych punktów szczepień, którą przyznano przedsiębiorcom.

 • 2021-12-09 Gospodarka i finanse

  Subsydia zagraniczne - uwagi Lewiatana dotyczące projektu rozporządzenia

  W związku z trwającymi pracami nad projektem rozporządzenia w sprawie zakłóceń powodowanych przez subsydia zagraniczne na jednolitym rynku Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do dokumentu, a także odnosi się do przyjętego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanowiska do projektu.

 • 2021-11-24 Środowisko i klimat

  Prawo geologiczne i górnicze - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

  W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - UD280), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-11-24 Fundusze strukturalne

  Zakłócenia powodowane przez zagraniczne subsydia - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

  W związku z trwającymi pracami nad projektem rozporządzenia w sprawie zakłóceń powodowanych przez subsydia zagraniczne na jednolitym rynku Konfederacja Lewiatan, w załączeniu, przesyła uwagi do dokumentu, a także odnosi się do przyjętego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanowiska do projektu.

 • 2021-11-24 Prawo branżowe

  Zasady dot. taryf i rozliczeń w obrocie energią elektryczną - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

  W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (nr 737 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-11-23 Gospodarka i finanse

  Ustawa o obronie Ojczyzny - uwagi Lewiatana

  W imieniu Konfederacji Lewiatan chciałbym przekazać uwagi członków naszej organizacji do Projektu ustawy o obronie Ojczyzny, który został opublikowany 12 listopada 2021 r. (numer w wykazie prac legislacyjnych - UD304). Przesyłamy uwagi ogólne, szczegółowe i propozycje doprecyzowania przepisów.

 • 2021-11-19 Gospodarka i finanse

  Zapobieganie lichwie - uwagi Lewiatana dot. projektu nowelizacji ustawy

  W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 16 listopada 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji dokumentacji dotyczącej "Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie" (numer z wykazu UD286) należy zauważyć, iż zastosowanie trybu procedowania Projektu, który pomija konsultacje publiczne jest całkowicie niewłaściwe i bezzasadne.

 • 2021-11-17 Prawo branżowe

  Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

  Przedstawiamy Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące zidentyfikowanych problemów na gruncie regulacji przeciwdziałających zatorom płatniczym oraz dotyczące rekomendacji zmian tych przepisów. Zawiera ono dziesięć zidentyfikowanych problemów wraz ze wstępnymi propozycjami rozwiązań.

 • 2021-11-17 Prawo pracy i rynek pracy

  Ustawa o cudzoziemcach - uwagi Lewiatana dot. projektu nowelizacji

  W nawiązaniu do prowadzonych prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1681), przedstawiamy stanowisko Konfederacji Lewiatan do ww. projektu ustawy.

 • 2021-11-10 Prawo branżowe

  Akt ws. danych, ochrona prawna baz danych - uwagi Lewiatana

  W odniesieniu do dzielenia się danymi w modelu B2G problemem często jest ochrona danych osobowych i zgodność z RODO. Przekazywanie organom publicznym danych osobowych wymaga solidnej podstawy prawnej. Bez niej firmy nie mogą udostępniać danych osobowych, gdyż w konsekwencji każda dobrowolna umowa staje się sprzeczna z przepisami RODO.