Zasady dot. taryf i rozliczeń w obrocie energią elektryczną - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (nr 737 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Pobierz załącznik >>

Konfederacja Lewiatan, KL/437/303/DZS/2021