.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

Nasze największe sukcesy


Przez 15 lat istnienia znacząco przyczyniliśmy się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Oto nasze najważniejsze sukcesy:

 • okresy rozliczeniowe (do 12 miesięcy) i uelastycznienie czasu pracy
 • zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy w niedzielę i święta w firmach świadczących usługi transgraniczne
 • dalsza możliwość sprzedaży papierosów typu slim
 • wydłużenie terminu na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu i zapłaty podatku z zagranicznej spółki kontrolowanej z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego
 • wprowadzenie definicji „rzeczywistej działalności gospodarczej"
 • odroczenie wejścia w życie przepisów dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych
 • wyłączenie od opodatkowania podatkiem od nieruchomości kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej
 • odstąpienie przez mf od niekorzystnych zmian w kwestii odsetek za zwłokę w założeniach do ordynacji podatkowej
 • odstąpienie od propozycji, aby organy odmawiały wydania interpretacji, jeżeli przedstawiony we wniosku całokształt zdarzeń wskazuje na zamiar uniknięcia opodatkowania
 • określenie, że stosowanie projektowanej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania powinno pozostawać we właściwości jednego wyspecjalizowanego organu podatkowego, a nie wszystkich
 • wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa zmian dotyczących progu „solidarnej odpowiedzialności"
 • nieprzystąpienie przez Polskę do wzmocnionej współpracy nad projektem dyrektywy w sprawie podatku od transakcji finansowych.
 • wyłączenie dla instytucji finansowych w ograniczeniu zaliczania wartości odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów.
 • niedopuszczenie do przyjęcia europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w kształcie utrudniającym funkcjonowanie przedsiębiorstw działających w obszarze it i Internetu.
 • odrzucenie projektów likwidujących bankowy tytuł egzekucyjny.
 • zmiany w ustawie okołobudżetowej dotyczące funkcjonowania ZPCHR i dotacji dla PFRON
 • przygotowanie poselskiego projektu zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych - waloryzowanie kontraktów w przypadku zmian legislacyjnych dotyczących np. wysokości kosztów pracy.
 • zablokowanie wprowadzenia jednolitej ochrony patentowej na terytorium RP
 • publikacja Zielonej Księgi o systemie stanowienia prawa i jej rozpowszechnienie przez Kancelarię Prezydenta RP
 • skłonienie rządu do opowiedzenia się za wyłączeniem spod obowiązku wskazywania pochodzenia produktu tych towarów, których sektorowe przepisy regulują kwestie oznaczenia produktów w rozporządzeniu o ich bezpieczeństwie
 • ukierunkowanie przedsięwzięć b+r oraz infrastrukturalnych jednostek naukowych, które będą pozyskiwały wsparcie PO IR 2014-2020 na potrzeby przedsiębiorstw
 • wyłączenie z projektu nowelizacji cit/ pit spółek komandytowych
 • złagodzenie przepisów zawężających możliwość korzystania z pomocy regionalnej przez duże firmy w regionach bardziej rozwiniętych
 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • 19% CIT i PIT od działalności gospodarczej
 • nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (własny projekt)
 • w ustawie o tzw. radach pracowników - przyjęcie progu zatrudnienia, od którego istnieje obowiązek  powoływania rad na poziomie 50 zatrudnionych (strona związkowa postulowała 5, a strona rządowa 20)
 • zmiany w prawie branżowym:
 • okresy przejściowe dla producentów leków generycznych i producentów tytoniu,
 • niższy VAT na budownictwo mieszkaniowe po wejściu do UE
 • nowelizacja prawa własności przemysłowej,
 • Zmiany w Kodeksie Pracy:
   • wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy (4, 6, 12 miesięcy)
   • wprowadzenie nowego rodzaju umowy o zastępstwo,
   • zniesienie obowiązku wydawania regulaminów pracy i wynagrodzeń dla firm zatrudniających do 20 pracowników,
   • wyłączenie małych firm – zatrudniających do 20 pracowników – ze stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych

 • Liczne wygrane przed Trybunałem Konstytucyjnym, m.in. w sprawie nierozwiązywalności układów zbiorowych pracy
 • Kampania Inicjatywy Obywatelskiej „Tak w referendum” na rzecz akcesji Polski do Unii Europejskie.