Marzena Chmielewska

tel. 22 55 99 917


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Ekonomiczno - Społeczne).

W 2002 r. rozpoczęła współpracę z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Od 2004 r. odpowiada za ekspertyzę w obszarze funduszy strukturalnych i polityki spójności, od 2007 r. jako dyrektorka departamentu funduszy strukturalnych.

Brała udział w pracach Komitetów Monitorujących funkcjonujących w latach 2004-2006. Od 2006 jest członkinią  Komitetu Koordynacyjnego NSRO, Komitetów Monitorujących: PO Innowacyjna Gospodarka oraz PO Kapitał Ludzki. Przewodniczy pracom grupy roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO KL, omawia kierunki interwencji EFS na rzecz pracodawców i przedsiębiorców. Reprezentuje przedsiębiorców w grupach ds. przedsiębiorców i EFS powołanych w 2008 r. w ramach Akcji „Proste fundusze" przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od 2014 r. reprezentuje polskich pracodawców Komitecie Europejskiego Funduszu Społecznego, który funkcjonuje przy Komisji Europejskiej.

Zajmuje się polityką spójności i systemem wsparcia przedsiębiorstw w jej ramach, monitoringiem oraz oceną programów operacyjnych, w szczególności kryteriów wyboru projektów, przygotowuje analizy i opinie dotyczące systemu wdrażania funduszy europejskich.