.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo UE

 • 2021-10-04 Prawo UE
  Prawo UE

  Akt o usługach cyfrowych - uwagi Lewiatana

  w załączeniu przesyłam uwagi Konfederacji Lewiatan do trzeciego rozdziału oraz towarzyszących motywów kompromisowego tekstu przygotowanego przez prezydencję słoweńską (Akt o usługach cyfrowych).

 • 2021-09-27 Prawo UE
  Prawo UE

  Akt o usługach cyfrowych (DSA) - uwagi Lewiatana

  W nawiązaniu do publikacji drugiego kompromisowego tekstu projektu Aktu o usługach cyfrowych (DSA), przygotowanego przez Prezydencję słoweńską, Konfederacja Lewiatan, w załączeniu, przesyła uwagi do treści rozdziału pierwszego i drugiego projektu Aktu.

 • 2021-09-03 Prawo UE
  Prawo UE

  Europejskie ramy tożsamości - pytania Lewiatana dot. projektu rozporządzenia

  W związku z prowadzonymi obecnie konsultacjami projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w odniesieniu do ustanowienia europejskich ram tożsamości, Konfederacja Lewiatan przesyła pytania odnoszące się do treści dokumentu.

 • 2021-07-23 Prawo UE
  Prawo UE

  Sztuczna inteligencja - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

  W związku z posiedzeniem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, na którym na zostać rozpatrzony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii (COM(2021) 206 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu rozporządzenia Artificial Intelligence Act.

 • 2021-07-22 Prawo UE
  Prawo UE

  Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji - uwagi Lewiatana

  W związku z posiedzeniem Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych, podczas którego ma zostać przedstawiona informacja Ministra Cyfryzacji na temat stanowiska Rady Ministrów do Rozporządzenia COM(2021) 206 ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji oraz Komunikatu COM(2021) 205 Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie promowania europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu rozporządzenia Artificial Intelligence Act.

 • 2021-06-24 Prawo UE
  Prawo UE

  Akt o usługach cyfrowych - uwagi Lewiatana do poprawek przygotowanych przez Prezydencję portugalską

  W związku z możliwością przesyłania uwag do treści poprawek przygotowanych przez Prezydencję portugalską do projektu Aktu o usługach cyfrowych (DSA) w zakresie rozdziałów 1 oraz 3, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do treści dokumentu.

 • 2021-06-23 Prawo UE
  Prawo UE

  Roaming on public mobile communications networks - a revised version of comments by the Polish Confederation Lewiatan

  In view of the ongoing works of the European Parliament (Committee on Industry, Research and Energy) on the draft report on the draft proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on roaming on public mobile communications networks within the Union (recast), please find attached a revised version of comments by the Polish Confederation Lewiatan regarding the draft regulation.

 • 2021-06-14 Prawo UE
  Prawo UE

  Pakiet VAT e-commerce - apel Lewiatana o o pilne rozpatrzenie ustawy implementującej (bez poprawek)

  Uwzględniając jak duże znaczenie dla przedsiębiorców działających w branży e-commerce mają projektowane przepisy w zakresie opodatkowania transakcji e-commerce oraz mając na uwadze konieczność rozpoczęcia stosowania nowych zasad przez polskich podatników w tym samym czasie co przedsiębiorcy w innych krajach UE, apelujemy o pilne rozpatrzenie ustawy implementującej Pakiet VAT e-commerce (bez poprawek), tak aby przepisy weszły w życie w dniu 1 lipca 2021 r., tj. zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

 • 2021-06-11 Prawo UE
  Prawo UE

  Sztuczna inteligencja - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej

  Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmujemy wyważone podejście Komisji Europejskiej do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej i docenia enumeratywną listę zastosowań aplikacji wysokiego ryzyka, a także oparcie się na wewnętrznych ocenach zgodności wraz z branżowymi kodeksami postępowania. Dostrzegamy jednak potrzebę skupienia się w dalszych pracach legislacyjnych na zapewnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w zakresie sztucznej inteligencji.

 • 2021-06-11 Prawo UE
  Prawo UE

  ePrivacy - stanowisko Lewiatana dot. wdrożenia projektu rozporządzenia na poziomie krajowym

  Konfederacja Lewiatan pragnie podziękować za możność uczestnictwa w zorganizowanym przez Departament Telekomunikacji w KPRM spotkaniu poświęconym omówieniu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dalej: rozporządzenie ePrivacy). Nawiązując do prośby kierownictwa Departamentu Telekomunikacji, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko odnoszące się do kluczowych zagadnień zawartych w tekście projektu rozporządzenia ePrivacy - omawianych podczas spotkania.

Przejdź do archiwum