ePrivacy - stanowisko Lewiatana dot. wdrożenia projektu rozporządzenia na poziomie krajowym

Konfederacja Lewiatan pragnie podziękować za możność uczestnictwa w zorganizowanym przez Departament Telekomunikacji w KPRM spotkaniu poświęconym omówieniu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dalej: rozporządzenie ePrivacy). Nawiązując do prośby kierownictwa Departamentu Telekomunikacji, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko odnoszące się do kluczowych zagadnień zawartych w tekście projektu rozporządzenia ePrivacy - omawianych podczas spotkania.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/231/168/ED/2021