Anna Dużyńska-Pucha

tel. 22 55 99 936

 

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Podyplomowego Studium Azjatycko-Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych w Szkole Głównej Handlowej oraz Podyplomowych Studiów Bankowości w Szkole Głównej Handlowej.

Karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w Departamencie Ochrony Klientów. Uczestniczyła w pracach Stałego Komitetu do spraw Ochrony Konsumentów i Innowacji Finansowych przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA).

W Konfederacji Lewiatan odpowiada za zagadnienia związane z działalnością instytucji finansowych. Specjalizuje się w tematyce prawa bankowego, prawa ubezpieczeniowego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.