.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Rada Dyrektorów Personalnych

Rada Dyrektorów Personalnych, powstała w 2004 r., stanowi organ doradczy dla Zarządu i Prezydenta Konfederacji Lewiatan w sprawach dotyczących stosunków pracy, zatrudnienia i dialogu społecznego.

Inicjatywa powołania Rady Dyrektorów Personalnych była spowodowana potrzebą szerszej integracji środowiska pracodawców i przedsiębiorców w obszarze szeroko rozumianych stosunków pracy oraz podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele firm członkowskich Konfederacji Lewiatan - dyrektorzy, menedżerowie i konsultanci odpowiedzialni za sprawy personalne. 

Uczestnictwo w Radzie opiera się na zasadzie dobrowolności i nie jest związane z wypełnianiem szczególnych wymogów (kryteriów).

W zależności od potrzeb są powoływane doraźne zespoły problemowe Rady Dyrektorów Personalnych. Mają one głównie na celu przygotowywanie konkretnych propozycji rozwiązań legislacyjnych, szczegółowych analiz i rekomendacji dla Rady.    
 

Spotkania Rady Dyrektorów Personalnych są poświęcane omawianiu bieżących tematów legislacyjnych i problemów zgłaszanych przez członków będących w obszarze działalności Konfederacji Lewiatan. Celem działalności RDP jest wypracowywanie wspólnych rozwiązań, konsultowanie projektów aktów prawnych, podejmowanie różnych inicjatyw dotyczących zmiany przepisów prawnych, przedstawianie dobrych praktyk oraz rekomendacji dotyczących stosunków pracy, zatrudnienia i dialogu społecznego. 

Spotkania Rady Dyrektorów Personalnych odbywają się cyklicznie, w zależności od zapotrzebowania, zwykle raz w miesiącu.

Funkcjonują struktury regionalne Rady Dyrektorów Personalnych powołane przez związki regionalne Konfederacji Lewiatan.


 

Agenda spotkania 23.03.2016
Agenda spotkania 27.04.2016
Agenda spotkania 19.09.2016
Agenda spotkania 08.11.2016

Agenda spotkania 26.01.2017
Agenda spotkania 27.03.2017
Agenda spotkania 03.07.2017
Agenda spotkania 16.10.2017

Agenda spotkania 22.02.2018
Agenda spotkania 25.04.2018
Agenda spotkania 19.06.2018
Agenda spotkania 21.09.2018

Agenda spotkania 10.12.2018  

Stanowisko Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan z dnia 13 października 2016 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Podsumowanie działalności Rady w roku 2015


Osoba kontaktowa: