Aleksandra Musielak

22 559 99 34

amusielak@konfederacjalewiatan.info

Kierunki i cele główne dla Rady Cyberbezpieczeństwa Przemysłowego

Kierunki działań

• Dążenie do stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju polskiej myśli technologicznej

• Nadzór nad realizacja celów mających wpływ na stabilizację polskich przemysłowych struktur krytycznych z punktu widzenia ciągłości działania Państwa

• Dążenie do integracji technologicznej, legislacyjnej, naukowej środowisk infrastruktury operatorów kluczowych i operatorów infrastruktur krytycznych

• Działania mające na celu wyniesienie polskiej myśli technicznej i Polskich przedsiębiorców na międzynarodowy poziom ekspercki w obszarach cyberbezpieczeństwa przemysłowego

• Działania mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie Cyberbezpieczeństwa przemysłowego

• Wsparcie rozwoju Polski w zakresie Cyberbezpieczeństwa w kontekście eksploracji przestrzeni kosmicznej

• Wspomaganie rozwoju innowacyjnej polskiej myśli technologicznej

• Wspieranie polskich innowacyjnych technologii poprzez monitorowanie działań i wpływ na budowę sprzyjającego środowiska rozwoju przedsiębiorstw w ramach

• Działania standaryzacyjne dla architektury komunikacji, przetwarzania i ochrony danych procesów technologicznych w kontekście utrzymania ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji kluczowych.

• Wspieranie edukacyjne środowisk mających wpływ na Cyberbezpieczeństwo przemysłowe

Cele

• Uzyskanie pozycji lidera w obszarach cyberbezpieczeństwa przemysłu kluczowego

• Uzyskanie istotnego wkładu w rozwój innowacyjnych technologii bezpieczeństwa komunikacji, danych i procesów obszaru OT dla wszystkich kluczowych sektorów Polskiej i Europejskiej gospodarki.

• Uzyskanie pozycji Rady Eksperckiej w zakresie Cyberbezpieczeństwa OT i ICT dla struktur przemysłowych, kosmicznych oraz nowych technologii automatyki i robotyki.

• Budowa zespołów eksperckich w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów sterowania, kluczowych spółek polskiej i europejskiej gospodarki przemysłowej

• Wytyczanie standardów na styku środowisk OT, ICT, IT w oparciu m.in. o ścisłą współpracę z ABW, MC, NASK, ministerstw właściwych dla poszczególnych sektorów dla infrastruktury krytycznej i operatorów usług kluczowych

• Budowa eksperckich standardów architektury systemów przemysłowych

• Merytoryczny wpływ na legislację w obszarach cyberbezpieczeństwa przemysłu wytwórczego i dystrybucyjnego infrastruktury krytycznej w Polsce i Unii Europejskiej.

• Przeprowadzanie istotnych analiz i ekspertyz w obszarach OT usług kluczowych w ramach gospodarki krytycznej

• Budowa i utrzymanie kompatybilności technologicznej na poziomie Kraju i Unii Europejskiej

Współpraca kluczowa

• Współpraca z kluczowymi światowymi organizacjami standaryzującymi - m.in. ENISA, NIST, IEC, ISA, SANS

• Współpraca z kluczowymi agencjami Polskimi, Europejskimi i Międzynarodowymi, NATO, PAK, ESA, NASA, RCB, NASK

• Ścisła współpraca z zespołami eksperckimi kluczowych spółek polskiej gospodarki objętej planem ochrony infrastruktury krytycznej

• Ścisła współpraca z ABW, MC, NASK oraz z ministerstwami ministerstw właściwymi dla poszczególnych sektorów objętych planem ochrony ciągłości działania infrastruktury krytycznej jak i operatorów usług kluczowych

• Budowa i realizacja wspólnych celów z radami sektorowymi

• Współpraca z Ministerstwem Edukacji i środowiskiem naukowym i akademickim celem budowy optymalnych procesów transferu wiedzy