Kontakt:

Kuba Giedrojć
tel. 22 55 99 903

Deklaracja to dokument, którym kończymy każde Europejskie Forum Nowych Idei. Jest odczytywany na gali zamknięcia. Odzwierciedla ogólny ton i kierunki zakończonych właśnie dyskusji oraz zawiera najważniejsze postulaty uczestników adresowane do władz UE i rządów państw członkowskich.

Skąd się ten dokument bierze? Pierwszą wersję przygotowują organizatorzy w porozumieniu z partnerami, uwzględniając program Forum i zawarte w nim przesłania. Podstawą są zwłaszcza tzw. raporty otwarcia, nad którymi pracujemy kilka miesięcy wcześniej z moderatorami i partnerami - zarówno z firmami i instytucjami, jak i z think tankami wspomagającymi merytorycznie EFNI. W trakcie Forum projekt jest uzupełniany, ewentualnie korygowany w oparciu o przebieg sesji, paneli i debat.