Monika Fedorczuk

tel. 22 55 99 931

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2012 - 2018 pracowała w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, najpierw w Departamencie Partnerstwa i Dialogu Społecznego, później w Departamencie Funduszy. Brała udział w przygotowaniu planu finansowego Funduszu Pracy oraz w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jako współpracownik m.in. Szkoły Głównej Handlowej realizowała projekty badawcze dotyczące funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce, rynku pracy i edukacji.

Autorka publikacji z zakresu polityki zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego. Specjalizuje się w zagadnieniach rynku pracy i polityki społecznej.