Dr hab. Marcin Asłanowicz jako partner kieruje obecnie praktyką rozwiązywania sporów w kancelarii Schoenherr. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym oraz w postępowaniu arbitrażowym i postępowaniu cywilnym. Arbiter (w tym arbiter przewodniczący) w postępowaniach prowadzonych przed polskimi i zagranicznymi stałymi sądami polubownymi oraz sądami polubownymi ad hoc. Pełnomocnik stron w wielu sporach m.in. korporacyjnych, budowlanych i nieruchomościowych.

Wykształcenie

  • Polska Akademia Nauk - dr hab. nauk prawnych - 2019;
  • Polska Akademia Nauk, dr nauk prawnych - 2003;
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych, radca prawny - 2002;
  • Uniwersytet Warszawski - summa cum laude - 1997.