Kontakt:

Piotr Smereka
tel. 22 55 59 902
psmereka@


Konfederacja Lewiatan jest koordynatorem koalicji firm prowadzących działania promujące korzystanie z e-faktur „Wybieram e-fakturę".

Celami koalicji są:

 • podniesienie świadomości grupy docelowej nt. ekologicznych i ekonomicznych korzyści ze stosowania e-faktur,
 • stworzenie warunków do upowszechnienia e-faktury w obrocie gospodarczym,
 • redukcja kosztów ponoszonych przez firmy poprzez zwiększenie liczby e-faktur w rozliczeniach z klientami,
 • poszerzenie katalogu działań firm w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Kampania realizowana jest od 2012 roku. Patronat nad nią objęły Ministerstwo Środowiska, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwo Finansów oraz Program Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wśród efektów naszych prac należy wymienić:

 • raport merytoryczny „E-faktura w Polsce"
 • raport z badania świadomości i postaw Polaków "Stosunek Polaków do e-faktur" (2013 i 2015)
 • strona internetowa poświęcona tematyce e-faktur
 • kampania świadomościowa zrealizowana na FB
 • pozyskanie przyjaciół e-faktur ze środowisk biznesowych, akademickich, NGO oraz administracji centralnej
 • przeprowadzenie sondy ulicznej oraz wśród polityków nt. e-faktur
 • warsztaty dla dziennikarzy
 • wiele publikacji w prasie, radiu, tv oraz Internecie.

Koalicja „Wybieram e-fakturę" jest otwarta dla wszystkich firm i podmiotów, zainteresowanych promowaniem nowoczesnych form rozliczeń, które nie wymagają obrotu dokumentami papierowymi. Jesteśmy przekonani, ze dzięki współpracy możemy dotrzeć do szerszej grupy odbiorców.