.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Rada Zamówień Publicznych

Zadania Rady

Rada została powołana 23 października 2014 r.

Celem powołania przy Konfederacji Lewiatan Rady Zamówień Publicznych jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi podmiotami branży zamówień publicznych. Z uwagi na różnorodność podmiotów działających na tym rynku istnieje potrzeba, aby budować spójny przekaz w zakresie najważniejszych kwestii związanych z rozwojem tego sektora, biorąc pod uwagę głosy wszystkich środowisk.

Zasady działania

Członkowie Rady zajmują się opiniowaniem projektów aktów prawnych i innych dokumentów, wyjaśnianiem wątpliwości prawnych, interpretowaniem przepisów, dzielą się doświadczeniami. Rada spotyka się z przedstawicielami władzy i organizuje szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki zamówień publicznych.

Obsługę Rady zapewnia Konfederacja Lewiatan.

Skład

Przedstawiciele firm oraz związków członkowskich Konfederacji Lewiatan.

Uczestnictwo w Radzie opiera się na zasadzie dobrowolności.

Członkostwo w Radzie jest otwarte dla wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. Udział innych podmiotów wymaga zgody członków Rady.

Przedmiot prac

1) wymiana informacji, wiedzy, poglądów oraz doświadczeń;

2) zgłaszanie postulatów i uwag w planowaniu strategicznych i bieżących działań Konfederacji Lewiatana oraz inicjatyw w ramach ciał opiniodawczo-doradczych, w których Konfederacja Lewiatan jest reprezentowana;

3) opiniowanie projektów legislacyjnych zgłoszonych przez członków, jako istotnych dla zamówień publicznych;

4) występowanie z wnioskami inicjatyw zmian legislacyjnych.

 

Firmy zainteresowane dołączeniem do prac Rady prosimy o kontakt.


Przewodniczący Zespołu: 

 

dr Wojciech Hartung
Wojciech.Hartung@dzp.pl
Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki Domański Zakrzewski Palinka
Pełna informacja o ekspercie: https://www.dzp.pl/zespol/dr-wojciech-hartung/42

 


Członek Zespołu:

 

Katarzyna Kuźma
Katarzyna.Kuzma@dzp.pl
Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki Domański Zakrzewski Palinka
Pełna informacja o ekspercie: https://www.dzp.pl/zespol/katarzyna-kuzma/21