.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Grupa ds. adaptacyjności przy KM PO KL


Grupa pod przewodnictwem Marzeny Chmielewskiej, Dyrektorki Departamentu Europejskiego PKPP Lewiatan, tworzy platformę bezpośredniej dyskusji na tematy związane z obszarem adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników oraz transferu wiedzy, wspierając tym samym decyzje Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki (PO KL).

W skład Grupy wchodzą członkowie Komitetu Monitorującego PO KL, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Pośredniczących I i II stopnia, uczestniczących we wdrażaniu II i VIII Priorytetu PO KL oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni.

Głównym powodem zaangażowania PKPP Lewiatan w prowadzenie prac Grupy jest chęć wypracowywania optymalnych rozwiązań formalnych i merytorycznych, które zagwarantują ukierunkowanie wsparcia w Priorytetach II i VII PO KL na projekty o największym potencjale rozwojowym i wartości dodanej.

W posiedzeniach Grupy, w charakterze obserwatorów lub ekspertów, mogą brać udział przedsiębiorcy. Zachęcamy do zaangażowania się w jej prace.

Kontakt:
Przewodnicząca: Marzena Chmielewska: mchmielewska@pkpplewiatan.pl
Przedstawicielka PKPP Lewiatan: Małgorzata Lelińska: mlelinska@pkpplewiatan.pl
Sekretariat: Barbara Grześ, Centrum Projektów Europejskich: barbara.grzes@cpe.gov.pl

Zasady funkcjonowania grupy


XXII spotkanie - 13 lipca 2015 r.
Program spotkania , Notatka
Lista obecności
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - prezentacja MPiPS
Podmiotowe systemy finansowania stan na lipiec 2015 r. 
Podmiotowe systemy finansowania RPO
PSF w województwie Lubuskim
Pismo MIR w sprawie kryterium - wykorzystanie RUR
Grupa ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO KL - 2007-2015 - podsumowanie


XXI spotkanie - 3 grudnia 2014 r.
Program spotkania , Notatka
Lista uczestników spotkania
Wsparcie adaptacyjności przedsiębiorstw w latach 2014-2020
Rejestr Usług Rozwojowych- aktualny stan prac
Systemy finansowania w RPO
Baza kontaktów osób zajmujących się/ odpowiedzialnych za popytowe systemy finansowania (osoby do kontaktów roboczych)

 

XX spotkanie - 28.05.2013 r.
Program spotkania , Notatka
Lista uczestników spotkania
Zestawienie sposobów podmiotowego finansowania rozwoju pracowników i przedsiębiorstw po 2014 r.
Przedsiębiorcy i rozwój - dane - prezentacja Lewiatana
Wspieranie inwestycji w kształcenie i rozwój pracowników i przedsiębiorstw - EFS 2014-2020 - prezentacja Lewiatana
Podmiotowe finansowanie_ BON - prezentacja WUP Kraków

XIX spotkanie - 26.03.2013 r.
Program spotkania , Notatka
Lista uczestników spotkania
Adaptacyjność w POWER 2014-2020
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw współfinansowany z EFS po 2014

XVIII spotkanie - 18.10.2012 r.
Program spotkania , Notatka

Załączniki:
Lista uczestników spotkania
Uwagi szczegółowe Grupy do Planów działania dla Priorytetu VIII na 2013 r.
Kryteria wyboru projektów, Priorytet VIII, Plany Działania 2013 - propozycja Grupy


XVII spotkanie - 15.05.2012 r.
Program spotkania, Notatka

Załączniki:

Lista uczestników spotkania
Plan kontraktacji w 2013
Kryteria wyboru projektów, Priorytet VIII, Plany Działania 2013 - propozycja Grupy ds. adaptacyjności i transferu wiedzy

Materiał:

Wnioski i rekomendacje dotyczące realizacji poddziałania 8.2.1 PO KL

XVI spotkanie - 20.03.2012
Program spotkania , Notatka

Prezentacje i materiały:

Lista uczestników
Materiał uzupełniający opis projektu „Portal HR. Inwestycjawkadry.pl"
Uwagi MPiPS do opisu projektu „Portal HR. Inwestycjawkadry.pl"
Prezentacja „Rezultaty projektów realizowanych w 2.2.1"

XV spotkanie - 21.11.2011
Program spotkania , Notatka

XIV spotkanie - 08.09.2011
Program spotkania , Notatka

XIII spotkanie - 30.05.2011
Program spotkania , Notatka 

Prezentacje i materiały:

1) Ocena wpływu realizowanych interwencji współfinansowanych z EFS na podniesienie jakości zasobów ludzkich - prezentacja IBS

2) Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z EFS na podniesienie jakości zasobów ludzkich - materiał IBS

3) Synteza wniosków i rekomendacji skierowanych na rzecz poprawy funkcjonowania systemu wspierania MSP - materiał MRR

4) Wpływ EFS na rynek z perspektywy firmy szkoleniowej - prezentacja PIFS

5) Nowoczesny HR (założenia konkursu innowacyjnego w 2011 r.) - prezentacja PARP

XII spotkanie - 15.11.2010
Program spotkania
, Notatka

XI spotkanie - 18.08.2010
Program spotkania , Notatka

X spotkanie - 29.03.2010
Program spotkania , Notatka

IX spotkanie - 17.09.2009
Program spotkania , Notatka 

VIII spotkanie - 26.05.2009
Notatka

VII spotkanie - 10.03.2009
Notatka

VI spotkanie - 27.10.2008
Notatka

V spotkanie - 24.09.2008
Notatka

IV spotkanie - 14.07.2008
Notatka

III spotkanie - 31.03.2008
Notatka

II spotkanie - 08.11.2007
Notatka

I spotkanie - 10.10.2007
Notatka