.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

Biuletyn Informacji Publicznej

Konfederacja Lewiatan

Spis treści

 1. Status prawny 
 2. Organizacja i osoby reprezentujące
 3. Przedmiot działalności i kompetencje
 4. Majątek
 5. Kontakt
 6. RedakcjaStatus prawny

Konfederacja Lewiatan (dawniej Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan) działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców.

 

Organizacja i osoby reprezentujące


Przedmiot działalności i kompetencje

Podstawowym zadaniem związków pracodawców, ich federacji i konfederacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Reprezentatywna organizacja pracodawców ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców. Organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego są zobowiązane zapewnić organizacjom wykonywanie ich uprawnień za równych prawach ze związkami zawodowymi. Mają one także prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i komunikatów oraz projektów aktów prawnych UE w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców.

Organizacja taka ma również prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami organizacji pracodawców. Organ państwowy, do którego został skierowany wniosek, ma obowiązek przedstawić organizacji swoje stanowisko, w przypadku negatywnego z uzasadnieniem, w ciągu 30 dni.

Reprezentatywna organizacja pracodawców to taka, którą łącznie spełnia następujące kryteria:

 • zrzesza pracodawców zatrudniających więcej niż 300 tysięcy pracowników,
 • mają zasięg ogólnokrajowy,
 • działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności określony jest w więcej niż połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Organizacje spełniające powyższe kryterium reprezentatywności zasiadają w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Jest ona organizacyjnym trzonem dialogu społecznego w Polsce. W jej skład wchodzą przedstawiciele rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Zadaniem Komisji Trójstronnej jest ustalanie wskaźników wzrostów wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i sferze budżetowej, a także udział we wstępnych pracach nad budżetem państwa. Komisja ma również prawo zabierania głosu w każdej sprawie o dużym znaczeniu gospodarczym i społecznym gdy uzna, że jej rozwiązanie jest istotne dla zachowania spokoju społecznego. Związkowcy i pracodawcy mogą również (jako strony, a nie poszczególne organizacje) zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy i porozumienia określające ich wzajemne zobowiązania.

 

Majątek

W skład majątku Konfederacji Lewiatan wchodzą następujące składniki:

 • środki trwałe w tym sprzęt komputerowy i tabor samochodowy
 • wartości niematerialne i prawne
 • środki obrotowe środki na rachunkach bankowych.

Kontakt

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

tel. 22 55 99 900
fax 22 55 99 910

e-mail: lewiatan@konfederacjalewiatan.info
NIP 526-23-53-400
REGON 014859361
KRS 0000053779

 

Redakcja

stronę BIP redaguje Kamila Groblena
e-mail : kgrobelna@konfederacjalewiatan.info

Wytwarzający/Odpowiadający: Kamila Grobelna, kgrobelna@konfederacjalewiatan.info
Udostępniający: Kamila Grobelna
Data utworzenia: 30.06.2010
Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2013