Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doktorant Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw). Współpracował z kancelariami prawnymi oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Ekspert think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja ds. zagadnień makroekonomicznych, prawnych i rynku finansowego obszaru Azji.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa rynku finansowego oraz gospodarczego.