Grzegorz Baczewski

Tel. 22 55 99 928

 

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan. W ramach BusinessEurope zasiada w Executive Commitee, który odpowiada za strategiczne kierunki działania tej organizacji. Nadzoruje funkcjonowanie biura Lewiatana w Brukseli. Członek Rady Dialogu Społecznego. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUS i były przewodniczący Rady Rynku Pracy. Doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada m.in. ekonomię i ekonomikę rynku pracy.

Był Zastępcą Dyrektora Generalnego i Szefem Zespołu Ekspertów Konfederacji Lewiatan (do 05.2018 r.). W latach 2008-2013 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Odpowiadał za realizacje projektów systemowych w obszarze polityki społecznej i zatrudnienia o łącznej wartości 32 mln zł. Podczas pracy w MPiPS był Krajowym Koordynatorem Programu Solidarność Pokoleń - Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia, przewodniczącym Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, członkiem Zespołu ds. makroekonomicznych utworzonego w ramach przygotowań do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. Pełnił także funkcję delegata Polski do Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD (ELSAC) oraz Komitetu ds. Zatrudnienia UE (EMCO). Autor Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011. Wcześniej adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.