Prawo geologiczne i górnicze - uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustawy

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - UD280), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz pełną treść >>

Pobierz załącznik >>

Konfederacja Lewiatan, KL/436/302/DZS/2021