.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

O mediacji

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora. Mediator moderuje przebieg rozmów, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia.

  

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą wybraną przez sąd lub strony sporu, która pomaga im rozwiązać spór i zawrzeć ugodę. Mediator nie jest sędzią, nie wydaje wyroku, nie doradza ani nie opiniuje. Mediator moderuje dialog pomiędzy stronami i sporządza protokół ze spotkania, nie protokołując jednak treści negocjacji, a jedynie rejestrując najważniejsze kwestie dotyczące sprawy tj. kto mediował, z kim i kiedy i czy w sprawie została zawarta ugoda. Mediator informuje o skutkach zawarcia ugody i procedurze uzyskania klauzuli wykonalności na ugodzie w przypadku zawarcia ugody ze skierowania sądowego i w przypadku zawarcia ugody w mediacji umownej.

Podczas mediacji zachowuje bezstronność i poufność gwarantowaną przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Mediatorami Centrum są wybitni prawnicy oraz doświadczeni praktycy, przeszkoleni w zagranicznych ośrodkach mediacyjnych (w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech). Wszyscy mediatorzy przestrzegają Kodeksu Etycznego Mediatorów uchwalonego przez Komisję Europejską oraz Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich uchwalonych przez Społeczną Radę ds.  ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

Skorzystaj z mediacji!

Centrum Mediacji Lewiatan prowadzi listę neutralnych mediatorów oraz zapewnia w pełni profesjonalny serwis:

  • obsługujący proces mediacji,
  • zarządzający tym procesem,
  • oraz dokumentujący jej przebieg.

Pobierz Regulamin Centrum Mediacji Lewiatan

 

Co należy zrobić, żeby rozpocząć mediację?

Krok 1:  Złożyć wniosek do Centrum (pobierz wniosek)

Krok 2:  Wpłacić opłatę wstępną

Krok 3:  Centrum uzyskuje zgodę na mediację

Krok 4: Strona/strony wybierają ewentualnie zatwierdzają mediatora mianowanego przez Prezesa Centrum 

Krok 5: Mediacja rozpoczyna się (Mediator umawia strony na mediację)