.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo ogólnogospodarcze

 • 2017-03-07 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Uwagi do pakietu ustaw Konstytucji biznesu

  Konfederacja Lewiatan pozytywnie odnosi się do intencji jakie przyświecają Ministerstwu Rozwoju podczas prac legislacyjnych nad tzw. Konstytucją Biznesu. Uważamy, iż kompleksowe uregulowanie, na poziomie ustawowym,  praw przedsiębiorców - w postaci zasad prawnych, może mieć istotny wpływ na wykładnię i praktyczne stosowanie wszystkich przepisów prawa odnoszących się do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Liczymy, że pomoże to w odblokowaniu potencjału polskiej przedsiębiorczości i polskiej gospodarki, w szczególności a aspekcie wzajemnych relacji przedsiębiorców  i organów władzy publicznej.

 • 2017-02-09 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  System monitorowania drogowego przewozu towarów - uwagi

  Poniżej przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk sejmowy nr 1244).

 • 2016-12-22 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

  Konfederacja Lewiatan popiera reakcję Ministerstwa Sprawiedliwości na szereg nieprawidłowości związanych z zaciąganiem przez pożyczkobiorców niewspółmiernych zobowiązań w stosunku do wysokości udzielanych pożyczek. Istotne wydaje się tym samym uregulowanie rynku tzw. pożyczek cywilnych, który do tej pory nie był skutecznie regulowany. Brak jasnych przepisów w tym obszarze prowadził do patologii, skutkujących niekiedy nawet utratą mieszkań przez pożyczkobiorców. Brak odpowiednich zapisów utrudniał także lub wręcz uniemożliwiał pracę organom ścigania w stosunku do oszustów wyłudzających w ten sposób majątek od pożyczkobiorców.

 • 2016-12-19 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Stanowisko w sprawie projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach komorniczych

  Zdaniem Konfederacji Lewiatan sprawność państwa w zakresie egzekwowania należności jest jednym z podstawowych wskaźników świadczących o jego atrakcyjności dla inwestorów oraz jego kondycji gospodarczej, a wszelkie zmiany modelu egzekwowania należności mogą wpłynąć na rozwój gospodarczy kraju.

 • 2016-12-12 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan ws. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

 • 2016-11-30 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

  W związku z trwającymi konsultacjami dotyczącymi projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do projektu.

 • 2016-11-28 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Stanowisko do projektu ustawy w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

  Założenia procedowanego obecnie przez Sejm pakietu „100 zmian dla Firm", na który składają się liczne nowelizacje obowiązujących aktów prawnych, mogą stanowić dobry krok w kierunku upraszczania systemu prowadzenia działalności gospodarczej.

 • 2016-11-28 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Uwagi do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

  W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projektu z dnia
  9 listopada 2016 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz projektu
  z dnia 4 listopada 2016 r. rozporządzenia Rozwoju i Finansów w sprawie przewozu towarów, który nie podlega systemowi monitorowania, przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

 • 2016-10-28 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Informacje niezbędne do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji - uwagi

  W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji, przekazaliśmy uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia.

 • 2016-10-14 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Dochodzenie wierzytelności - uwagi

  Konfederacja Lewiatan z satysfakcją odnotowuje uwzględnienie naszych propozycji w zakresie rozszerzenia zakresu przedmiotowego rejestru egzekucji o informacje o wszystkich toczących się postępowaniach egzekucyjnych.

Przejdź do archiwum