.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo ogólnogospodarcze

 • 2016-09-14 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Zwykły podpis elektroniczny ułatwia rejestrację firm

  W naszej ocenie projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ma na celu niepotrzebne zaostrzenie wymogów dotyczących założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uzasadnienie do projektu ustawy jako powód dla wprowadzenia takiej zmiany podaje bezpieczeństwo obrotu.

 • 2016-08-26 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Paperless / Cashless Poland - Od papierowej do cyfrowej Polski

  Przedstawiamy nasze propozycje dotyczące możliwości deregulacji i usunięcia barier prowadzenia biznesu elektronicznego związanych z ograniczeniami zastosowania komunikacji elektronicznej i płatności bezgotówkowych (Paperless / Cashless Poland - Od papierowej do cyfrowej Polski).

 • 2016-08-26 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Uwagi do o projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

  Istotne jest, by zmiany legislacyjne nie ograniczały się jedynie do zagadnień ogólnych, ale by adresowały problemy odnoszące się do poszczególnych branż, które cechują się dużym potencjałem rozwoju i mają wpływ na gospodarkę oraz kwestie społeczne.

 • 2016-08-24 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Uwagi dodatkowe do projektu ułatwiania dochodzenia wierzytelności

  Uwagi do propozycji zmian w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (art. 1 projektu) w odniesieniu do zmian art. 6471 KC

  Diagnozując aktualny stan prawny i faktyczny, projektodawcy wskazali w uzasadnieniu, że konieczne jest wyjaśnienie licznych problemów interpretacyjnych, które powstały w orzecznictwie i doktrynie, dotyczących m.in. zakresu odpowiedzialności inwestora oraz formy wyrażenia zgody przez inwestora na zawarcie umów podwykonawczych.

 • 2016-08-22 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności - uwagi

  Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia kierunek zmian zaproponowany w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Projektowane rozwiązania, zmierzające do ułatwienia dochodzenia wierzytelności, są niezwykle istotne dla przedsiębiorców. Jak słusznie wskazano w uzasadnieniu, jednym z istotnych czynników wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa jest bowiem poziom wypłacalności (tzw. płynności), zależny w dużej mierze od regulowania w terminie zobowiązań kontrahentów przedsiębiorcy, a nieterminowe płatności dłużników są jedną z głównych barier rozwoju i stanowią znaczące utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 • 2016-08-22 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Wprowadzenie nowych zapisów ustawy o rachunkowości spowoduje utrudnienia w inwentaryzacji

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (dot. projektu w wersji z dnia 1 sierpnia 2016 r.)

 • 2016-08-12 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Geoblokowanie geograficzne - uwagi Lewiatana

  Konfederacja Lewiatan przekazała Ministerstwu Rozwoju uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności.

 • 2016-08-12 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Konieczny kompleksowy przegląd obowiązujących przepisów wymuszających formę pisemną

  Cyfryzacja obrotu gospodarczego jest równie istotna, jak cyfryzacja usług publicznych, zapowiadana jako jeden z kluczowych planów administracji publicznej. Do tej pory, z różnym skutkiem, podejmowano próby przejścia od komunikacji papierowej do cyfrowej, jednakże były to próby obejmujące jedynie wycinek działalności[1]. Nie podejmowano natomiast działań kompleksowo zmierzających do zupełnej zmiany filozofii w relacjach Klient-Dostawca usług. Z tego względu z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Paperless / Cashless Poland - Od papierowej do cyfrowej Polski oraz fakt, że stanowi ona istotny element rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju[2].

 • 2016-08-08 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

  Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia kierunek zmian zaproponowany projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Jest to pierwsza regulacja ograniczającą nadmierny rygoryzm administracyjny, zwłaszcza rygoryzm i automatyzm administracyjnych kar pieniężnych. Projektowane rozwiązania prawne są wiec niezwykle istotne dla przedsiębiorców.

 • 2016-08-04 Prawo ogólnogospodarcze
  Prawo ogólnogospodarcze

  Europejskie fundusze VC - zmiany mogą bardzo dobrze wpisać się w realizację strategii w tym obszarze

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu stanowiska Rządu do Wniosku PE i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 ws. europejskich funduszy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 ws. europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej


Przejdź do archiwum