Centrum Mediacji Lewiatan

W Centrum Mediacji Lewiatan przedsiębiorcy mogą skrócić czas, a w konsekwencji również obniżyć koszty rozwiązywania sporów gospodarczych m.in. poprzez uniknięcie konieczności prowadzenia sporu w sądzie powszechnym. Wg Raportu Doing Bussines in Poland dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, wraz z egzekwowaniem umów, trwa średnio 512 dni, a w mediacji sprawę można zakończyć w terminie 7-30 dni.

Usługi Centrum adresowane są przede wszystkim do przedsiębiorców. Przewiduje się również możliwość zastosowania postępowań mediacyjnych w sporach gdzie stronami są przedsiębiorcy i administracja rządowa, samorządowa lub konsumenci.

Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wskazanie dodatkowego sposobu załatwienia sporu w sposób nowoczesny, z możliwością kontynuowania współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami.

Więcej na temat idei mediacji oraz zasad jej prowadzenia można dowiedzieć się z poniższego filmu.


Kategorie sporów, które mogą być rozwiązane w procesie mediacji to: sprawy gospodarcze, w tym kontrakty handlowe, budowlane, inwestycyjne, o finansowanie, wszelkie umowy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również o zapłatę, sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, ze stosunków spółki handlowej, spory pomiędzy udziałowcami.

Prezesem Centrum Mediacji jest mecenas Roman Rewald.

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat mediacji prosimy o kontakt z Dyrektorką Centrum Małgorzatą Miszkin-Wojciechowską:

mediacje@konfederacjalewiatan.info

22 55 99 900 

 

www.cammediacje.pl