.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (PO PC)

Przyszły Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 ma być, obok innych programów krajowych i regionalnych przewidzianych w Umowie Partnerstwa, „istotnym narzędziem" do wykorzystywania przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych. POPC nie obejmie wsparcia we wszystkich zakresach umożliwiających realizację ten wizji, lecz będzie punktem odniesienia umożliwiającym koordynację interwencji. W programie założono, że po zakończeniu perspektywy finansowej 2014-2020, w wyniku realizacji różnych programów wchodzących w zakres Umowy Partnerstwa, w tym PO PC, Polska będzie krajem wykazującym, na tle innych państw Unii Europejskiej, następujące cechy:

(1) wysoką dostępność szybkiego szerokopasmowego internetu, (2) wysoki odsetek ludności regularnie korzystającej z internetu, (3) dynamiczny sektor TIK, oferujący dużą liczbę innowacyjnych, konkurencyjnych międzynarodowo produktów i usług cyfrowych, (4) wysoki odsetek przedsiębiorstw stosujących rozwiązania informatyczne podnoszące produktywność pracy i kapitału, (5) wysoki odsetek przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż przez Internet oraz konsumentów dokonujących zakupów drogą internetową, (6) dużą liczbę usług publicznych możliwych do kompleksowego załatwienia drogą elektroniczną w sposób wygodny, szybki i efektywny ekonomiczne, (7) łatwy i powszechny dostęp do danych, informacji i zasobów publicznych, w tym - w celu ich ponownego przetworzenia, (8) wysoki poziom nauczania kompetencji informacyjnych w systemie edukacji, (9) szerokie wykorzystanie cyfrowych udogodnień w procesach edukacyjnych, (10) szerokie upowszechnienie zarówno podstawowych (o istotnym znaczeniu dla jakości życia) jak i zaawansowanych (decydujących o perspektywach obywateli na rynku pracy) kompetencji cyfrowych.

Materiały ze spotkań grupy roboczej ds. e-gospodarki

15 lutego 2013 r.
Agenda spotkania
Regulamin Grupy Roboczej ds. POC i CT2
Koncepcja POC
Prezentacja MRR - stan prac oraz główne założenia
Prezentacja MRR - harmonogram prac
Prezentacja MRR - spełnienie warunkowości ex-ante

5 kwietnia 2013 r.
Materiał MAiC - e-gospodarka
Materiał MG - działania dot. e-gospodarki

18 kwietnia 2013 r.
Projekt POPC wersja 1.0

8 maja 2013 r.
Propozycje MG w obszarze e-gospodarka
Propozycja MRR - obszar e-gospodarki

9 maja 2013 r.
Ekspertyza w obszarze kompetencji cyfrowych

2 lipca 2013 r.
Projekt POPC wersja 2.0


9 grudnia 2013 r.
Projekt POPC wersja 4.0
Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
 

Uwagi Lewiatana

Uwagi Konfederacji Lewiatan do wersji 1.0 PO Polska Cyfrowa
Uwagi Konfederacji Lewiatan do wersji 2.0 PO Polska Cyfrowa
Uwagi Konfederacji Lewiatan do wersji 3.0 PO Polska Cyfrowa_pismo do MRR
Uwagi Konfederacji Lewiatan do wersji 3.0 PO Polska Cyfrowa_tabela
Rekomendacje Konfederacji Lewiatan w zakresie wsparcia e-kompetencji