.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności Bruksela

 • 2021-01-18 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Krajowe Plany Odbudowy - relacja z konferencji

  14 stycznia odbyła się konferencja online zorganizowana przez Business and Science Poland poświęcona realizacji Krajowych Planów Odbudowy (KPO), w której udział brali Kinga Grafa, Dyrektor biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli oraz Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w biurze w Brukseli. Wśród rozmówców byli Jacek Truszczyński z Komisji Europejskiej oraz Magdalena Załęska ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. 

 • 2021-01-15 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Biznes o priorytetach portugalskiej prezydencji

  13 stycznia federacje BusinessEurope przekazały list na ręce Antonio Costy, Premiera Portugalii, w związku z przejęciem przez ten kraj Prezydencji w Radzie UE w pierwszym półroczu 2021. Biznes europejski wyraża w nim pełne poparcie dla pięciu priorytetów portugalskiej prezydencji, jakimi są odporna, zielona, cyfrowa, społeczna i globalna Europa.

 • 2021-01-14 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Europejski ZIelony Ład - relacja z konferencji online

  13 stycznia odbyła się konferencja online zorganizowana przez brukselski think-tank „European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition” nt. stanu wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Udział w wydarzeniu wzięła Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

 • 2021-01-11 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Plany legislacyjne Komisji Europejskiej na 2021 rok

  Komisja Europejska zaplanowała na ten rok wiele nowych propozycji legislacyjnych oraz przegląd obowiązującego prawa w obszarach związanych przede wszystkim z Nowym Europejskim Zielonym Ładem.

 • 2020-12-17 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ruszył do pracy

  Nowy mandat Komitetu, jak zawsze na początku kadencji, wymagał czasu na pełny rozruch. Sesja grudniowa zakończyła ten trudny okres: wybory do sekcji, obserwatoriów, komitetów doradczych i prezydiów wszystkich tych ciał uruchomiły kolejny etap, kiedy dyskutowane są priorytety Komitetu we wszystkich obszarach na najbliższe 2,5 roku. W sposób oczywisty koncentrują się one na najbliższych regulacjach, strategiach i komunikatach Komisji Europejskiej, pracach Parlamentu Europejskiego i programie kolejnej prezydencji UE, tym razem portugalskiej.

 • 2020-12-17 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Nowy biuletyn EKES

  W numerze m.in. o priorytetach EKES w rozpoczynającej się kadencji, a także o zawirowaniach wokół unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

 • 2020-12-16 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Prawo własności intelektualnej - Komisja Europejska pracuje nad aktualizacją ram prawnych

  W ostatnim czasie na poziomie unijnym zaobserwować można wzmożone zainteresowanie kwestiami związanymi z prawem własności intelektualnej. Komisja Europejska w listopadzie opublikowała IP Action Plan, który zakłada uaktualnienie ram prawnych Unii Europejskiej tam, gdzie jest to konieczne, oraz wprowadzenie zrównoważonej polityki w zakresie własności intelektualnej, aby pomóc przedsiębiorstwom, również MŚP, w pełni korzystać z ich dóbr własności intelektualnej, a więc wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy choćby oznaczeń geograficznych. Ponadto, IP Action Plan ma na celu, uwzględniając obecną sytuację, wzmocnienie ochrony twórczości w czasach kryzysu zdrowotnego i gospodarczego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2, a także ułatwienie płynnego przejścia na systemy cyfrowe oraz te, które uwzględniają założenia Zielonego Nowego Ładu.

 • 2020-12-16 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Przyszłość Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy

  Negocjacje między PE i Radą trwały ponad dwa miesiące. Najtrudniejsze tematy negocjacji, to przede wszystkim: nowe zasoby własne, rola PE w administrowaniu Funduszem Odbudowy, dofinansowanie szeregu programów flagowych.

 • 2020-12-15 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  UE chce powiązać swoje kluczowe inicjatywy z rozwojem umiejętności

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych wśród osób w wieku produkcyjnym, rozwój umiejętności oraz zdolność do adaptacji na zmieniającym się rynku pracy stanowią od dawna przedmiot działań i inicjatyw poszczególnych instytucji i programów UE.

 • 2020-12-15 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Brak strategii rządu ogranicza inwestycje prośrodowiskowe polskich firm

  Ryzyko weta polskiego rządu podczas Rady Europejskiej w ubiegłym tygodniu mogło przesłonić inne kluczowe wybory strategiczne - w szczególności deklarację o neutralności klimatycznej. Mogłoby się wydawać, że po trzech wyborczych latach polski rząd będzie wreszcie bardziej skłonny do decyzji koniecznych, chociaż nie zawsze przyjmowanych z aprobatą. Ostatecznie, po długich negocjacjach polski rząd zaakceptował cel redukcji CO2 do 2030 roku o co najmniej 55%.

Przejdź do archiwum