.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Prezydium Rady


Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

Andrzej Nikończyk
Przewodniczący Rady Podatkowej

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, wspólnik kancelarii KNDP. Członek Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. Następnie współpracował z Ożóg i Wspólnicy sp. z o.o. Specjalizacja podatek VAT i akcyza oraz postępowania podatkowe. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym prasowych w „Rzeczpospolitej" i „Dzienniku Gazeta Prawna". Współpracuje z Biurem Analiz Sejmowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politologii i Nauk Społecznych w ATK w Warszawie. Członek Rady Podatkowej od 2009 r. Od 2010 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy VAT. W 2011 r. został członkiem Komitetu Prawniczego Rady Podatkowej. Od 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Podatkowej. 

 

 Jerzy Martini
Przewodniczący Grupy VAT

Jerzy Martini, doradca podatkowy. W Radzie Podatkowej reprezentuje Konfederację Lewiatan. Jest wspólnikiem w kancelarii Martini & Co tax advisors, do lipca 2012 r. był partnerem odpowiedzialnym za praktykę podatków pośrednich w Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Od 1998 r. pracował w zespole podatków pośrednich PricewaterhouseCoopers. W rankingach organizowanych przez Rzeczpospolitą oraz Dziennik Gazetę Prawną był wielokrotnie wskazywany jako najlepszy lub jeden z najlepszych doradców podatkowych w kategoriach VAT oraz Postępowania sądowe. Jest też laureatem wyróżnienia Złoty Paragraf w kategorii najlepszy doradca podatkowy. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu (ETS), m.in. w pierwszej polskiej sprawie przed ETS (C-313/05 Brzeziński), w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów z tzw. kratką (C-414/07 Magoora), a także w sprawie C-395/09 Oasis East. Doradzał na rzecz podatnika w sprawie C-318/11 Daimler AG dotyczącej kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych, prasie biznesowej oraz książkowych (m.in. jest redaktorem i współautorem Komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112, wyd. Unimex oraz Komentarza do orzecznictwa ETS dotyczącego podatku VAT, wyd. C.H.Beck, a także współautorem Komentarza do ustawy o VAT, wyd. C.H.Beck). Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów i komisjach parlamentarnych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Członek Rady Podatkowej od 2005 r. W latach 2006-2009 wiceprzewodniczący Grupy VAT, następnie od 2010 pełnił funkcję Pierwszego Wiceprzewodniczącego Grupy. Od 2016 r. Przewodniczący Grupy VAT.


 Wojciech Wach
Przewodniczący Zespołu ds. Podatku od Nieruchomości

Wojciech Wach, doradca podatkowa. Aktualnie pełni funkcję doradcy Dyrektora Finansowego w T-Mobile Polska S.A. W latach 2013-2016 Dyrektor Departamentu Księgowości i Podatków a wcześniej (2000-2013) Dyrektor Departamentu Podatkowego T-Mobile Polska S.A. W latach 1992-2000 doradca podatkowy w Ernst&Young, gdzie kolejno kierował jednym z działów VAT, działami prawno-podatkowymi biur we Wrocławiu i Katowicach oraz zajmował stanowisko senior menedżer w dziale International Tax. Obecnie zajmuje się prowadzeniem projektów w obszarze księgowości i podatków, takich jak wdrożenia zmian w procesach i systemach finansowych oraz reorganizacje wewnętrzne i prawne. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw podatkowych i księgowych spółek, postępowań kontrolnych, administracyjnych i sądowych jak również odpowiadał za poprawność kontroli wewnętrznych i wdrażanie wielu projektów w T-Mobile Polska. Absolwent Universite Paris XII, kierunek Zarządzanie. Członek ACCA/FCCA od 2000r. Członek Rady Podatkowej od 2005 r. W latach 2010-2016 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy VAT. Od 2016 r. jest Przewodniczącym Zespołu ds. Podatku od Nieruchomości.

 

 Krzysztof Rutkowski
Przewodniczący Grupy Akcyzowej

Krzysztof Rutkowski, radca prawny i doradca podatkowy. W Radzie Podatkowej reprezentuje Konfederację Lewiatan. Od 2012 r. menedżer i lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie akcyzy i opłaty paliwowej. Zajmuje się również doradztwem regulacyjnym, prowadzeniem postępowań podatkowych i przed sądami administracyjnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywał przede wszystkim w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (poprzednio Ernst & Young i Deloitte), gdzie zrealizował szereg projektów na rzecz klientów z branży akcyzowej (głównie paliwowej, energetycznej, alkoholowej i tytoniowej). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz artykułów prasowych z zakresu procedury podatkowej i podatków pośrednich ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Finansów i Bankowości SGH.Członek Rady Podatkowej od 2013 r. W latach 2014-2016 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy Akcyzowej. Od 2016 r. jest Przewodniczącym Grupy Akcyzowej.

 

 Alicja Sarna
Pierwsza Wiceprzewodnicząca Grupy PP (Polityki Podatkowej)

Alicja Sarna, doradca podatkowy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Od 2006 r. starszy menedżer w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. W latach 1997-2004 członek analogicznego zespołu w PricewaterhouseCoopers, a w latach 2004 - 2006 w Deloitte. Jest autorką wielu publikacji z zakresu ogólnego prawa podatkowego i postępowań podatkowych, współautorem Meritum - Podatki. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Rady Podatkowej od 2012 r. Od 2014 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Grupy Polityki Podatkowej (od 2016 r. Pierwszej Wiceprzewodniczącej), odpowiedzialna za Ordynację podatkową i ogólne prawo podatkowe.

 

 Anna Misiak
Wiceprzewodnicząca Grupy CIT/PIT

Anna Misiak, doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w MDDP. Specjalizuje się w tematyce związanej z opodatkowaniem dochodów osobistych oraz ubezpieczeniach społecznych. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo dla pracodawców oraz osób fizycznych w zakresie dochodów z pracy uzyskanych w Polsce i za granicą, kapitałów pieniężnych, działalności gospodarczej, dochodów z nieruchomości, jak również doradztwo związane z transferem i dziedziczeniem majątku osobistego. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W latach 2010-2014 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Przed podjęciem współpracy z MDDP, w latach 1994-2005 pracowała w Ernst & Young, gdzie była menedżerem w Zespole Personal Income Tax, senior menedżerem w Zespole Human Capital, a następnie Dyrektorem odpowiedzialnym za usługi Payroll w Ernst & Young Usługi Księgowe. Komentator wydarzeń podatkowych m.in. na łamach dzienników ogólnopolskich „Rzeczpospolita" i „Dziennik Gazeta Prawna". Autorka licznych publikacji w prasie fachowej i specjalistycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty oraz jest wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także Podyplomowe Studia Europejskie na SGH oraz Szkołę Prawa Hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy z Universidad de Castilla - La Mancha Cuenca. Członek Rady Podatkowej od 2012 r. Powołana na funkcję Wiceprzewodniczącej Grupy CIT/PIT w 2016 r. W ramach prezydium Grupy odpowiada za podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

 Patrycja Goździowska
Przewodnicząca Grupy CIT/PIT

Patrycja Goździowska, doradca podatkowy, reprezentuje w Radzie Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego. Jest partnerem w kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy. Ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych oraz polskich przedsiębiorców. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej transakcji fuzji i przejęć, doradza przy restrukturyzacjach i konsolidacjach grup kapitałowych i podatkowych. Doradza w wyborze efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności oraz zbywania lub nabywania składników majątkowych. Przed dołączeniem do zespołu SSW doświadczenie zdobywała m.in. podczas oddelegowania do pracy w dziale Międzynarodowego Doradztwa Podatkowego PwC w USA, zapoznała się z koncepcjami amerykańskiego systemu opodatkowania grup kapitałowych prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą. Aktywnie działa jako członek International Fiscal Association. Jest członkiem Rady od 2013 r. W latach 2013-2016 pełniła poza prezydium funkcję przewodniczącej Zespołu ds. Podatku Węglowodorowego. Powołana na funkcję Wiceprzewodniczącej Grupy CIT/PIT w 2016 r, a w listopadzie 2019 na Przewodniczącą Grupy. 

 

 Arkadiusz Łagowski
Wiceprzewodniczący Grupy VAT

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy. W Radzie reprezentuje TVN S.A. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami podatkowymi w zakresie podatku od towarów i usług. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku pracując jako inspektor w urzędzie skarbowym, zajmował się wydawaniem interpretacji podatkowych w zakresie VAT oraz prowadzeniem postępowań pokontrolnych. Następnie doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale podatkowym BDO i KPMG. W latach 2012-2014 był głównym specjalistą podatkowym w spółce telekomunikacyjnej T-Mobile. Do końca 2018 roku pracował w Zespole Doradztwa Podatkowego Grant Thornton. Od 2019 r. w kancelarii Martini i Wspólnicy. Autor licznych publikacji i raportów dotyczących zagadnień podatkowych w prasie codziennej i fachowej. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady od 2015 r. Powołany na funkcję wiceprzewodniczącego Grupy VAT w 2016 r

 Marcin Chomiuk
Członek Komitetu Wspierającego

Marcin Chomiuk, doradca podatkowy, partner w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobył w trakcie wieloletniej pracy w międzynarodowych firmach konsultingowych z grupy tzw. Wielkiej Czwórki. Jest jednym ze współautorów pierwszego na polskim rynku wydawniczym komentarza do VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej podatku VAT w państwach członkowskich i autorem licznych publikacji z zakresu podatku VAT zamieszczonych w prasie codziennej i specjalistycznej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Rady Podatkowej od 2005 r. W latach 2005-2006 Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej Podatki Pośrednie. Następnie w latach 2010-2016 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy VAT. Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Wspierającego.

 

 Jakub Żak
Członek Komitetu Wspierającego

Jakub Żak, doradca podatkowy, partner w dziale podatkowym Deloitte. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla polskich i zagranicznych podmiotów z sektora finansowego. Przez ostatnich kilkanaście lat był zaangażowany w wiele multidyscyplinarnych projektów, takich jak sekurytyzacje, konwersje polskich banków i zakładów ubezpieczeń w oddziały instytucji zagranicznych czy połączenia transgraniczne, a także świadczył bieżącą pomoc klientom z branży finansowej w związku z wszelkimi aspektami podatkowymi ich działalności. Doradza w kwestiach polskich regulacji podatkowych oraz zagadnień związanych z międzynarodowymi aspektami podatkowymi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Członek Rady od 2005 r. Członek Prezydium od 2011 r., najpierw jako Przewodniczący Grupy OPP, a od jesieni 2011 r. jako Przewodniczący Zespołu ds. Opodatkowania Instytucji Finansowych. Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Wspierającego.

 

 Jacek Bajson
Członek Komitetu Wspierającego

Jacek Bajson, doradca podatkowy. W Radzie Podatkowej reprezentuje Konfederację Lewiatan. W latach 1992-2005 związany z Ernst&Young, od 2003 jako partner odpowiedzialny za dział podatków od osób fizycznych. W okresie 2006-2007 współpracował z firmą MDDP, a następnie do 2009 był dyrektorem w zespole do spraw podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych w PricewaterhouseCoopers. Specjalizuje się w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, w szczególności w zakresie tworzenia efektywnych podatkowo struktur zatrudnienia i wynagradzania, interpretacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również planowania podatkowego dla Polaków czasowo oddelegowanych do pracy za granicą i cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium Polski. W latach 2010-2014 był przewodniczącym Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady od 2008 r. W latach 2011-2012 Przewodniczący Rady Podatkowej. Od początku członkostwa do 2011 r. oraz ponownie od 2012 r. do 2016 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy CIT/PIT. Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Wspierającego.

Tomasz Michalik
Przewodniczący Komitetu Programowego

Członek Rady od 2005 r. Przewodniczący Grupy VAT w latach 2006-2009. W 2018 r. ponownie przystąpił do Rady. W listopadzie 2019 powołany na funkcję Przewodniczącego Komitetu Programowego.