Konsultacje wytycznych dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło oficjalne konsultacje wytycznych dotyczących perspektywy finansowej 2014-2020.

Obecnie konsultowane są następujące dokumenty:

Projekt wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020


Uwagi można zgłaszać bezpośrednio do MIR na formularzu zgłaszania uwag  (71 KB) do 17 grudnia 2014 r. na adres: aleksandra.pellowska@mir.gov.pl

lub do Konfederacji Lewiatan do 12 grudnia 2014 r. na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.info (w tym przypadku włączymy Państwa uwagi do stanowiska Konfederacji)

Pobierz plik:
Projekt wytycznych w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020  (180 KB)

Projekt wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020


Uwagi do dokumentu można zgłaszać bezpośrednio do MIR na adres: krzysztof.mierkiewicz@mir.gov.pl do 16 grudnia 2014 r., za pośrednictwem załączonego formularza zgłaszania uwag  (42 KB)


lub do Konfederacji Lewiatan do 12 grudnia 2014 r. na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.info (w tym przypadku włączymy Państwa uwagi do stanowiska Konfederacji)

Pobierz plik:
Projekt wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020   (885 KB)

 

Projekt Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Uwagi do Wytycznych należy zgłaszać bezpośrednio do MIR na załączonym formularzu przekazując na adres e-mail: Marta.Czarniak@mir.gov.pl w terminie do 14 grudnia 2014 r.

lub do Konfederacji Lewiatan do 10 grudnia 2014 r. na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.info (w tym przypadku włączymy Państwa uwagi do stanowiska Konfederacji)

Pobierz plikiProjekt wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020


Uwagi prosimy zgłaszać bezpośrednio do MIR na załączonym formularzu  (54 KB) do 12 grudnia 2014 r. na adres dcdv@mir.gov.pl.

lub do Konfederacji Lewiatan do 10 grudnia 2014 r. na adres: mlelinska@konfederacjalewiatan.info (w tym przypadku włączymy Państwa uwagi do stanowiska Konfederacji)

Pobierz pliki: 
Projekt wytycznych w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020   (225 KB)