.
Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ochrona zdrowia

 • 2017-02-10 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Realizacja umów w rodzaju leczenie stomatologiczne - uwagi

  Konfederacja Lewiatan zgłosiła następującą uwagę do przekazanego projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

 • 2017-02-02 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Niedoskonała ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej


  Przekazany do uzgodnień projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej „projektem", wprowadza od dawna postulowane zmiany w zakresie wzmocnienia roli podstawowej opieki zdrowotnej. Niemniej jednak analiza projektu wskazuje, że nie wprowadza on rozwiązań dotyczących całości funkcjonowania rodzinnej opieki zdrowotnej, a jedynie określa zasady działania i funkcjonowania świadczeniodawców wykonujących świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Tym samym w naszej ocenie tytuł jest nieadekwatny do proponowanych w projekcie rozwiązań.

 • 2017-02-01 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Uwagi Konfederacji dot. zawierania umów na leczenie szpitalne

  Przedstawiamy uwagi zgłoszone do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

 • 2017-01-30 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Wymagania dobrej praktyki wytwarzania

  Po analizie przekazanego do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, zwanego dalej „projektem", przedstawiamy zastrzeżenia zgłoszone przez pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

 • 2017-01-30 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Zmiana Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  Po analizie przekazanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zwanego dalej „projektem", przedstawiamy zastrzeżenia zgłoszone przez pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

 • 2016-11-14 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych - uwagi

  W odpowiedzi na pismo z dnia 21 października 2016 r., znak: PLO.461.508.2016.JM, dotyczące przekazania do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych Konfederacja Lewiatan wnosi o uwzględnienie poniższej uwagi.

 • 2016-10-25 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Stanowisko wobec projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

  Zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zwanym dalej „projektem założeń", rola POZ ma zostać wzmocniona, a Zespół POZ (lekarz - pielęgniarka - położna) mają stanowić podstawę nowej formuły opieki zdrowotnej.

 • 2016-10-21 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Pozytywna ocena projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia

  W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 23 września 2016 r., znak: UZ-AK.70.17.2016.EW.2, dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy Konfederacja Lewiatan przedstawia poniżej swoje stanowisko w sprawie.

 • 2016-08-11 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia - uwagi

  Po dokonaniu analizy przekazanego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, zwanego dalej „projektem", Konfederacja Lewiatan wnosi o przyjęcie poniższego. 

 • 2016-07-14 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Propozycje zmian do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

  Po dokonaniu ponownej analizy przekazanego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, zwanego dalej „projektem", Konfederacja Lewiatan zgłosiła dodatkowo poniższe uwagi.

Przejdź do archiwum