Wygraj wyjazd do Parlamentu Europejskiego!

Forum Młodych Lewiatan i poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Boni ogłaszają ogólnopolski Konkurs na klip promujący program „Gwarancje dla Młodzieży". Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku 18-30 lat. Nagrodą jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego.

Europejska inicjatywa "Gwarancje dla młodzieży" to skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej program zapewnienia młodym ludziom dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Niestety, wiedza na jego temat, wśród młodych ludzi jest w dalszym ciągu na zbyt niskim poziomie.

Projekt ma pokazać jakie możliwości dają „Gwarancje dla Młodzieży", ale także zainspirować młodzież do zgłębienia informacji na ich temat, a co za tym idzie świadomego korzystania z programów oferowanych przez Unię Europejską. Konkurs ma zachęcić młode osoby do podjęcia inicjatywy, a także wypromować program „Gwarancje dla Młodzieży".

- Program Komisji Europejskiej „Gwarancje dla Młodzieży" jest ważny w walce z bezrobociem młodych, jednak nawet najlepszy program nie przyniesie efektów jeżeli grupa docelowa nie wie jak z niego skorzystać. Dlatego właśnie wspólnie z Forum Młodych Konfederacji Lewiatan zdecydowaliśmy się zorganizować konkurs, którego celem jest promocja tego programu. Zachęcam wszystkich do udziału - Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego
Jak się zgłosić?
Wystarczy nakręcić krótki (max. 2-minutowy) spot, którego tematyka będzie związana z programem „Gwarancje dla Młodzieży" w Polsce i planem jego realizacji iwysłać go wraz z formularzem zgłoszeniowym przez stronę michalboni.pl w nieprzekraczalnym terminie 20 marca 2015 r.

- Nadrzędnym problemem jest brak wystarczającej liczby informacji na temat programu i możliwości skorzystania z niego. Należy podjąć zdecydowane działania, mające na celu wzbudzenie szczerego zainteresowania projektem, który ma szansę realnie przyczynić się do spadku bezrobocia wśród młodych. Chcemy zachęcić młodych do tego, by korzystali z możliwości jakie daje program „Gwarancje dla Młodzieży". Mamy nadzieję, że nasi rówieśnicy wykażą się z jednej strony pomysłowością, a z drugiej merytorycznym przekazem informacji - mówi Adam Kądziela, przewodniczący Forum Młodych Lewiatan.

W konkursie mogą brać udział maksymalnie 3 osobowe drużyny złożone z osób w wieku 18-30 lat. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: Nagroda Jury oraz Nagroda Publiczności. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 kwietnia.
Więcej informacji dotyczących konkurs znajduje się na stronie internetowej: http://michalboni.pl/konkurs/


Konfederacja Lewiatan