Łagodny wzrost bezrobocia w styczniu

W styczniu br. bez pracy było 12 procent Polaków. Stopa bezrobocia rośnie trzeci miesiąc z rzędu - podał GUS.

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan

Szacunki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące poziomu bezrobocia w styczniu (12,1 proc.) okazały się nieco zawyżone. Stopa bezrobocia osiągnęła poziom 12 proc., czyli wzrosła jedynie o 0,5 pkt. proc. wobec grudnia 2014 r. W stosunku do stycznia 2014 stopa bezrobocia zmniejszyła się o 2 pkt. proc. Liczba bezrobotnych w styczniu zwiększyła się o niecałe 85 tys. os. (ok. 9 tys. mniej niż szacowało MPiPS). Wzrost bezrobocia na początku roku jest typowym zjawiskiem na polskim rynku pracy i wynika z jego tzw. sezonowości. Chodzi głównie o ograniczenie w zimie aktywności w niektórych sektorach gospodarki. Jednak ten rok zaczyna się bardzo umiarkowanym wzrostem bezrobocia, co można z jednej strony tłumaczyć łagodną zimą, a z drugiej oczekiwaną poprawą sytuacji gospodarczej wynikającą głównie ze wzrostu popytu konsumpcyjnego.

Konfederacja Lewiatan