Jak pozyskać finansowanie z Planu Inwestycyjnego KE? Znamy szczegóły

Zaledwie tydzień po wizycie wiceprzewodniczącego Katainena w Konfederacji Lewiatan, Komisja Europejska zorganizowała zamknięte spotkanie dla przedstawicieli sektora prywatnego. Jego celem było zaktualizowanie informacji nt. toczących się prac nad Planem Inwestycyjnym oraz uzyskanie opinii zainteresowanych o proponowanych rozwiązaniach.

Komisja wyjaśniła, że priorytetowo traktować będzie następujące sektory:

I.             Wiedza i Gospodarka Cyfrowa

a)            R&D i innowacje

b)           Infrastruktura ICT

II.            Unia Energetyczna

a)            Sieci energetyczne i produkcja

b)           Efektywność energetyczna

III.          Transport

a)            Projekty długodystansowe

b)           Węzły multimodalne

c)            Transport urbanistyczny

d)           Nowe technologie w transporcie

IV.          Infrastruktura Społeczna

a)            Kapitał ludzki, edukacja, szkolenia

b)           Zdrowie

c)            Infrastruktura urbanistyczna (np. budownictwo socjalne)

V.           Środowisko i zasoby

a)            Zasoby naturalne i efektywność zasobów

b)           Walka ze zmianami klimatu i ochrona środowiska

Z kolei kryteria wyboru projektów kwalifikowalnych do wsparcia z funduszu EFSI zostaną określone szczegółowo w umowie pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a KE, oraz w wytycznych inwestycyjnych EBI. Już teraz można się jednak spodziewać się, że będą one w dużej mierze opierały się na istniejącej procedurze EBI, najpewniej z uwzględnieniem szerszego zakresu projektów i wymogami szczególnymi, jak np. realizacja polityk UE.

KE zwróciła także uwagę, że EFSI (instrument finansowania), European Investment Advisory Hub (pomoc techniczna) i portal (tzw. Investment Project Portal), na którym umieszczane będą projekty proponowane inwestorom, traktować należy jak trzy niezależne instrumenty Planu Inwestycyjnego.

Wciąż toczą się dyskusje o tym, jakie informacje powinny zostać udostępnione na „fiszce projektowej". Chodzi o zapewnienie przejrzystości i ułatwienie analizy potencjalnym inwestorom. Zainteresowane firmy zachęcamy do zabrania głosu w tej sprawie - kontakt atrzop@konfederacjalewiatan.info.

Szczegółową notatkę ze spotkania znajdą Państwo tutaj.