W Sejmie o konkurencyjności sektora MMŚP 2014

W czasie konferencji „Konkurencyjność sektora MMŚP 2014", która odbyła się 4 listopada br. w Sejmie, przedstawiono wyniki badania mikro, małych i średnich firm przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie finansów Mateusz Szczurek oraz pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan prezentując wyniki badania stwierdziła, że prawie 55 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chce się po prostu utrzymać na rynku i zapewnić dochód sobie i rodzinie, mimo, że większość funkcjonuje na rynkach rosnących i ustabilizowanych. Firmy chcą wykorzystywać szanse rynkowe, szukać nowych rynków zbytu, radzić sobie z porażkami, ale aby to osiągnąć nie decydują się na zaciąganie zobowiązań w sektorze finansowym. Dzieje się tak, mimo tego, że kapitał finansowy firmy uważają za swój kluczowy zasób, obok pracowników o niezbędnych kompetencjach. Z badania wynika, że przedsiębiorstwa pozycje konkurencyjną budują na jakości produktów i usług, a ich zdolność do konkurowania innowacyjnością rośnie.

Ponad 40 proc. firm negatywnie ocenia prace rządu i parlamentu na rzecz przedsiębiorczości. Ponad 80 proc. uważa pozapłacowe koszty pracy za zbyt wysokie, a około 70 proc. firm dokuczają wysokie podatki, a przede wszystkim niejasne, nieprzejrzyste prawo podatkowe. Około 50 proc. mikro, małych i średnich firm nie zwiększa zatrudnienia, bo nie radzi sobie z obowiązkami i ryzykami wynikającymi z prawa pracy.
Tylko 40 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z kredytów, 31 proc. z leasingu, 10 proc. skorzystało z funduszy unijnych w latach 2006-2013, a 20 proc. będzie się starała o pieniądze unijne w perspektywie finansowej 2014 - 20120. 55 proc. firm ma problemy z terminowym regulowaniem przez kontrahentów zobowiązań handlowych.

Wyniki badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP w 2014 r." wskazują, że w 2014 r. przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie są w swoich decyzjach dotyczących zatrudniania, wynagradzania, inwestycji ostrożne. Badanie było przeprowadzone w okresie 06 maja-18 lipca br., czyli w czasie, gdy firmy mogły już odczuwać pierwsze gospodarcze konsekwencje pogarszania się sytuacji politycznej między Rosją a Ukrainą, ale przede wszystkim mogły już oceniać potencjalny rozwój sytuacji i dostosowywać do tych ocen swoje plany na rok bieżący.

W trakcie konferencji odbyła się również debata na temat regulacyjnych i finansowych uwarunkowań rozwoju MMŚP. Wzięli w niej udział Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Marcin Łata, dyrektor w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Arkadiusz Etryk, przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Związek Polskiego Leasingu, Aneta Zawistowska, dyrektor PZU SA, Tomasz Urbański, prezes zarządu Coniveo, Magdalena Waś, dyrektor zarządzająca Cloudware Polska, Monika Majcher, prezes zarządu, Eolis Sp. z o.o.

Debatę prowadziły dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan i Maria M. Janyska, przewodnicząca sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji.

Ministrowie Mateusz Szczurek i Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowali przedsiębiorców o pracach nad nowymi przepisami, które mają ułatwiać prowadzenie biznesu.

Partnerem głównym konferencji i badania „Monitoring kondycji sektora MMŚP w 2014 r." był Związek Polskiego Leasingu, a partnerem wspierającym PZU SA.

Prezentacja dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek

Konfederacja Lewiatan