Sukces Lewiatana: dłuższe vacatio legis

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła 9 października br. projekt ustawy o oskładkowaniu umów zleceń z terminem wejścia w życie 1 styczeń 2016 r. w części dotyczącej składek od zleceń. Konfederacja w trakcie prac sejmowych podkreślała, że zbyt szybkie wprowadzanie składek ZUS w umowach zleceniach, już po 3 miesiącach po uchwaleniu ustawy, może zaowocować negatywnym wpływem na rynek pracy.
Ponadto, w trakcie posiedzenia komisji, zgłoszono poprawkę do ustawy Prawo Zamówień Publicznych umożliwiającą wypowiedzenie umowy w przypadku nie zawarcia w terminie do 1 marca 2016 r. porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia z umowy o zamówienia publiczne.

Konfederacja Lewiatan