Przedsiębiorco pochwal się swoją działalnością

W tym tygodniu, w ramach siódmej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce, ruszył ogólnopolski konkurs „Twarze Przedsiębiorczości". Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie tych przedsiębiorców, którzy na co dzień nie pojawiają się na pierwszych stronach gazet, mimo że ich działalność godna jest najwyższego uznania. Partnerem konkursu jest Konfederacja Lewiatan.

Zgłoszenia w dwóch kategoriach: „Młody Przedsiębiorca" i „Firma wspierająca młodych" przyjmowane są do 10 października. W trzeciej kategorii - „Instytucja wspierająca przedsiębiorczość" wyróżniona zostanie jedna z dziesięciu, nominowanych przez jury konkursowe, instytucji państwowych lub organizacji pozarządowych, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości społecznej na temat pozytywnej roli przedsiębiorców w życiu społecznym i gospodarczym, zachęcenie samych właścicieli firm do dzielenia się swoimi sukcesami i nagłośnienie ich szczególnie wśród partnerów i uczestników Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Rozpoczętym dziś konkursem kontynuujemy kampanię społeczną o tym samym tytule, w której zachęcaliśmy przedsiębiorców do przesyłania nam zdjęć z krótką informacją, dlaczego są dumni z tego, co robią. Od połowy lipca spłynęło do nas około 100 zgłoszeń. Mamy nadzieję, że zainteresowanie naszym konkursem będzie równie wysokie. Udział w nim to doskonała okazja do promocji swojej działalności, w skali regionalnej i ogólnopolskiej - mówi Justyna Politańska, prezes Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą do 30 roku życia i prowadzisz działalność gospodarczą maksymalnie od 5 lat, zgłoś swoją kandydaturę w kategorii „Młody przedsiębiorca". W skład kapituły konkursowej tej kategorii wejdą przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, instytucji zarządzającej programem „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie", który stymuluje przedsiębiorczość młodych za pomocą systemu niskooprocentowanych pożyczek na założenie własnej działalności gospodarczej. Szukamy przede wszystkim „lokalnych bohaterów"- mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, a którzy na co dzień pozostają w cieniu swoich bardziej znanych koleżanek i kolegów. - mówi Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny za wdrażanie programu. Przy ocenie wniosków organizatorzy zwrócą szczególną uwagę na to, w jaki sposób młodzi przedsiębiorcy mierzą się z napotykanymi trudnościami, czy rozwijają swoją działalność i czy są otwarci na współpracę z partnerami społecznymi.

Przedsiębiorcy, którzy dbają o zatrudnienie i rozwój pracowników poniżej 30 roku życia, a także o jakość praktyk i staży w firmie, mogą zgłosić swój udział w kategorii „Firma wspierająca młodych". Wyboru laureata dokona kapituła, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele Europejskiego Funduszu Leasingowego. EFL jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce przystąpił do inicjatywy europejskiego Banku Inwestycyjnego Jobs for Youth (JfY)- „Praca dla Młodych". Dzięki wspólnej inicjatywie z EBI premiujemy firmy, które zatrudniają lub przyjmują na staże młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat. Realizując ten projekt pokazujemy, że prowadząc działalność biznesową jednocześnie możemy wspierać zatrudnienie młodych ludzi i wpływać na zmniejszanie skali bezrobocia." - powiedział Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Konkurs ma też pokazać, że na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, czyli jednej z kluczowych kompetencji na rynku pracy, prowadzi się w Polsce bardzo wiele wartościowych działań. Na podstawie corocznego raportu Amway o przedsiębiorczości, który obecnie realizujemy na próbie ponad 40 tys. osób w 37 krajach , w tym w Polsce widzimy, jak zmienia się podejście Polaków do przedsiębiorczości i w jak wielu aspektach wyróżniamy się w tej dziedzinie na tle innych państw. Jesteśmy przekonani, że te pozytywne zmiany to nie tylko zasługa samych Polaków, ale także sprzyjającego środowiska tworzonego przez instytucje, organizacje biznesowe i społeczne otwierając nowe drogi przed przyszłymi i obecnymi przedsiębiorcami - mówi Anna Pietrzak, dyrektor naczelny Amway Polska

Uroczyste nagrodzenie laureatów nastąpi 18 listopada, podczas inauguracji VII edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Szczegóły na www.twarzeprzedsiebiorczosci.pl oraz www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl


Kontakt dla mediów:

Karolina Sieniawska
Wordsmith PR
biuro@wordsmith.pl
tel: 696 172 123
Koordynatorka projektu:

Justyna Politańska
Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
justyna@tydzienprzedsiebiorczosci.pl
tel: 783 329 973