Powstaje Koalicja na rzecz przedsiębiorczości

17 listopada rozpocznie się siódma edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Tegoroczny „Tydzień" będzie wyjątkowy: oprócz setek bezpłatnych szkoleń, wykładów i debat dla przyszłych i obecnych pracowników i przedsiębiorców, w czasie inauguracji będzie zainicjowana Koalicja na rzecz przedsiębiorczości - płaszczyzna dialogu i współpracy dla instytucji, firm i organizacji, które wspierają rozwój polskiej przedsiębiorczości.

- Zauważyliśmy, że na rzecz wspierania przedsiębiorczości i rozwiązywania problemów związanych z rynkiem pracy podejmowanych jest w Polsce bardzo wiele działań. Urzędy pracy, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, korporacje, małe firmy szkoleniowe czy organizacje pozarządowe - wszystkie te instytucje realizują własne programy wsparcia, przyznają granty i dotacje, organizują szkolenia. Niestety, często nie wiedzą o sobie nawzajem, a jeśli wiedzą - nie współpracują ze sobą - mówi Justyna Politańska, prezes Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

- Nasze wspólne działania mają szansę przynieść systemowe zmiany tylko, jeśli będziemy współpracować - dbać o przepływ informacji między sobą, a przede wszystkim między nami a odbiorcami naszych działań. Wyzwaniem obecnych czasów jest szczere, uczciwe i partnerskie traktowanie, które jest realizowane poprzez wspólne działania. W obszarze rynku pracy i przedsiębiorczości jedynie takie podejście może być skuteczne - dodaje wiceprezes Fundacji, Jakub Gontarek.

Do Koalicji dołączyli już licznie przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych, m.in.: Konfederacja Lewiatan, Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Przedsiębiorczości Smolna czy Nestle. Od nowego roku koalicjanci będą spotykać się regularnie, dzielić swoimi doświadczeniami, inicjować wspólne działania lub szukać partnerów do już realizowanych przedsięwzięć. Pojawi się również możliwość dołączenia do Koalicji.

- Konfederacja Lewiatan od początku swojego istnienia wspiera inicjatywy, które w słusznej sprawie łączą różne środowiska. Uważamy bowiem, że ogromne znaczenie dla naszej przyszłości ma wzmacnianie postaw związanych z otwartością, aktywnością społeczną, zdolnością do współpracy, wzrostem zaufania. Bez tego trudno rozwiązywać problemy dnia dzisiejszego, czy zaprojektować lepszą Polskę dla następnych pokoleń. Wcielanie w życie idei współpracy to też szansa na budowę przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców i przedsiębiorczości - mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Uroczyste zainicjowanie Koalicji nastąpi 18 listopada, podczas Inauguracji siódmej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Uroczystość będzie także okazją do wręczenia dla laureatów i wyróżnionych w konkursie „Twarze Przedsiębiorczości". Jury konkursowe, w skład którego weszli przedstawiciele Fundacji ŚTP, Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Funduszu Leasingowego i Amway Polska oraz tygodnika „Wprost" - wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach: Młody Przedsiębiorca, Firma wspierająca młodych i Instytucja wspierająca przedsiębiorczość.

- Organizując konkurs chcieliśmy uświadomić Polakom, że stereotyp przedsiębiorcy - wyzyskiwacza jest krzywdzący i w większości przypadków nieprawdziwy. Polscy przedsiębiorcy to ludzie odważni, wytrwali, pracujący z pasją i często pomagający innym w potrzebie. Warto zapoznać się z tym, co robią nasi nominowani i laureaci - mówi Justyna Politańska.

Agenda spotkania i możliwość rejestracji na wydarzenie dostępne są na stronie Fundacji: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/inauguracja-wiatowego-tygodnia-przedsibiorczoci.html
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, PARP, Prezydent m.st Warszawy i Konfederacja Lewiatan.


Kontakt dla mediów:
Karolina Sieniawska
Wordsmith PR
biuro@wordsmith.pl
tel: 696 172 123


Koordynatorka projektu:
Justyna Politańska
Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
justyna@tydzienprzedsiebiorczosci.pl
tel: 783 329 973

Konfederacja Lewiatan