Młodzi na rynku pracy – dobre praktyki

Prośba o zgłaszanie inicjatyw, programów, działań na rzecz zatrudnienia i szkolenia młodzieży dla lepszego przygotowania młodych do wejścia na rynek pracy.

 

Sytuacja młodych osób na rynku pracy jest obecnie niezwykle trudna. Kryzys gospodarczy lat 2008-2010 i utrzymujące się od tamtego czasu relatywnie niskie tempo wzrostu gospodarczego uwydatniły problemy rynku pracy konserwowane od lat. Niedostosowanie kompetencyjne kształcenia do realnych potrzeb pracodawców, segmentacja rynku pracy, przy nadmiernej ochronie zatrudnienia pracowników o dłuższym stażu pracy oraz niedostateczna efektywność rynku pracy utrudniająca nawiązanie kontaktu pomiędzy potencjalnym pracodawcą a pracownikiem, powodują, że młodzi ludzie niepotrzebnie i zbyt często zaczynają karierę zawodową od doświadczenia bezrobocia.

Konfederacja Lewiatan od lat aktywnie działa na rzecz zwiększania szans młodych osób na rynku pracy wpływając na kształt regulacji dotyczących edukacji, kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i rynku pracy. Mamy jednak świadomość, że dla wprowadzenia realnej zmiany istotny wpływ mają nie tylko lepsze regulacje, ale także oddolne, bezpośrednie inicjatywy. Mamy świadomość tego, że wiele takich inicjatyw podejmowanych jest przez przedsiębiorstwa zrzeszone w Konfederacji. Dlatego chcielibyśmy zebrać informacje o tych inicjatywach i zgromadzić je w formie katalogu dobrych praktyk. Te dobre praktyki chcielibyśmy promować jako wzór do naśladowania wśród innych przedsiębiorców, ale także upowszechnić wiedzę o nich wśród potencjalnych zainteresowanych: uczniów, studentów, absolwentów wchodzących na rynek pracy. Zamieszczenie informacji o Państwa działaniach w takim katalogu to możliwość promocji i dotarcia do szerszego kręgu odbiorców. To także możliwość dołożenia własnej cegiełki do przedsięwzięcia, które może realnie wpłynąć na zmianę sytuacji osób młodych w Polsce. Dlatego zachęcamy do zgłaszania wszelkich realizowanych przez Państwa firmy inicjatyw edukacyjnych, szkoleniowych, stażowych, itp. na adresy: gbaczewski@konfederacjalewiatan.info; akaplon@konfederacjalewiatan.info do końca stycznia 2015 r.

Konfederacja Lewiatan