Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin rozstrzygnięty

Prof. Grażyna Ginalska i dr Anna Belcarz, Centrum Badawczo-Rozwojowe Hajduk Group, eLeader, ZAZ Misericordia, Megatem EC-Lublin oraz Syntea to pełna lista nagród głównych w rozstrzygniętym już Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 17 października br. podczas Siódmej Gali Przedsiębiorczości wieńczącej Konkurs, w której uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli lubelskiego biznesu.

Tegoroczną edycję Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin swoim patronatem honorowym objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Natomiast patronatem merytorycznym Galę Przedsiębiorczości objęły największe ogólnopolskie organizacje otoczenia biznesu w tym Business Center Club, Fundacja Rektorów Polskich, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Polska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, PwC oraz Społeczna Rada ds. gospodarki niskoemisyjnej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Eksperci w osobach Marka Goliszewskiego - Prezesa BCC, prof. dr hab. Jerzego Woźnickiego - Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, Mirelli Panek-Owsiańskiej - Prezeski FOB, Henryki Bochniarz - Prezydent Konfederacji Lewiatan, Bożeny Lublińskiej-Kasprzak - Prezes Zarządu PARP, Jacka Sochy - byłego Ministra Skarbu Państwa oraz obecnego Wiceprezesa i Partnera PwC Polska oraz prof. dr hab. Krzysztofa Żmijewskiego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej w kilkuminutowych wypowiedziach podkreślali wagę każdej z kategorii konkursu w rozwoju i prowadzenia biznesu. Podzielili się również z zebranymi na Gali przedsiębiorcami swoimi rekomendacjami dotyczącymi perspektyw biznesowych na przyszłość oraz pogratulowali Miastu Lublin tak spektakularnego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin została ustanowiona w 2008 roku. Jej celem jest uhonorowanie firm, które przyczyniają się do rozwoju potencjału gospodarczego Lublina, stosując najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Konkurs ma promować przedsiębiorstwa, które cechują się stabilnością rozwoju i dobrymi wynikami finansowymi, a jednocześnie działają w sposób przejrzysty, odnosząc sukces ekonomiczny działając na korzyść swojego otoczenia. Nagroda ma charakter honorowy i prestiżowy. W siódmej edycji Konkursu
o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin nagrody i wyróżnienia zostały tradycyjnie przyznane w ramach pięciu kategorii: Zmiana Krajobrazu Gospodarczego Miasta, Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Zielona Gospodarka oraz Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

Kategoria - INNOWACYJNOŚĆ

Nagrodę Główną otrzymał zespół naukowców Pani  Prof. Grażyna Ginalska i dr Anna Belcarz za biomateriał kościozastępczy tzw. „sztuczna kość". Stanowi on oryginalne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych stosowanych w zabiegach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, urazowej oraz ortopedii. Osiągnięciem biznesowym zespołu jest założenie spółki typu spin-off „Medical Inventi Sp. z o.o." której założeniem jest skomercjalizowanie produktu na skalę globalną. Nagroda Specjalna została przyznana Hajduk Group Sp. z o.o. za pionierskie rozwiązania z zakresu górnictwa, energetyki oraz ochrony środowiska w formie innowacyjnych projektów.
W 2012 roku doceniło je Ministerstwo Gospodarki przyznając spółce statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Natomiast wyróżnienie przypadło Infinite Sp. z o.o. za  projekt „Infinite AIR", który opiera się na mikrolokalizacji i odbieraniu różnego rodzaj komunikatów przez łącze Bluetooth. Rozwiązanie ma ułatwić poruszanie się po odwiedzanym urzędzie, sklepie lub muzeum.

Kategoria: OBECNOŚĆ NA RYNKU GLOBALNYM

Nagroda Główna przyznana została spółce eLeader. Firma oferuje produkty stosowane na całym świecie w blisko 70 krajach. Firma eLeader stawia na działania lokalne wykorzystując rozwiązania polskiej technologii, a przede wszystkim kapitału intelektualnego i ludzkiego opartego na absolwentach lubelskich uczelni wyższych. Wyróżnienia natomiast Lubelskiemu Rynkowi Hurtowemu oraz  Zakładowi Obróbki Metali KOMECH. LRH zaopatrza firmy z południowo-wschodniej części Polski, zwłaszcza z branży gastronomicznej, spożywczej i handlowej. Działalność tej jednostki zwiększyła wyniki w eksporcie, zwłaszcza Centrum Handlu Zagranicznego i Promocji utworzone w ramach spółki doprowadziło do wzrostu przychodów o 42% w skali 2013 roku. Zakład Obróbki Metali produkuje części metalowe do samochodów i traktorów oraz na potrzeby przemysłu maszynowego i spożywczego. Wdrożone projekty pozwoliły na poszerzenie oferowanych produktów o elementy do produkcji przemysłowych komputerów ze stali nierdzewnej. Klientami zakładu KOMECH są zagraniczne koncerny z Niemiec, Danii, Włoch oraz Holandii.

Kategoria: ŁAD KORPORACYJNY I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Kapituła Nagrodę Główną przyznała ZAZ Misericordia. Zakład zatrudnia 53 osoby niepełnosprawne, w tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 14 osób bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, które są trenerami i koordynatorami. W ZAZ prowadzona jest rehabilitacja zawodowa, ruchowa i społeczna dla osób, które w wyniku choroby przerwały pracę zawodową lub nie miały możliwości jej podjęcia. Wyróżnienie natomiast przypadło DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych. Firma stosuje nowoczesne systemy zarządzania, wdrożyła zasady etyki zawodowej i przejrzystą politykę informacyjną świadcząc usługi w trzech głównych zakresach: czynności rewizji finansowej, doradztwie prawno-podatkowym oraz prowadzeniu rachunkowości.

Kategoria: ZIELONA GOSPODARKA

Nagroda Główna została przyznana spółce Megatem EC-Lublin. Spółka stawia na oszczędnym zużyciu energii poprzez zmniejszenie strat przesyłowych poprzez wymianę izolacji termicznej napowietrznych magistrali przesyłowych. Spółka dąży do wprowadzania nowych urządzeń cieplno-energetycznych działających ze zwiększoną sprawnością, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Wyróżnienie przypadło Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny za działania wykorzystujące potencjał odnawialnych źródeł energii na rzecz rozwoju gospodarki województwa lubelskiego oraz na promowane idei poprawy efektywności energetycznej.

Kategoria: ZMIANA KRAJOBRAZU GOSPODARCZEGO MIASTA

Nagrodę Główną przyznano spółce Syntea. Spółka od 3 lat nieprzerwanie wygrywa rankingi ogólnopolskie, jako najlepsza firma szkoleniowa działająca na rynku lokalnym.

Laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach wyłania Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele środowiska biznesu, świata nauki, mediów i samorządu. Tradycją tego wydarzenia jest, że rozstrzygnięciu Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin towarzyszy przyznanie nagród i wyróżnień Miejskiego Urzędu Pracy dla Najlepszego Pracodawcy Roku oraz uhonorowanie najbardziej innowacyjnych prac dyplomowych dotyczących rozwoju gospodarczego Lublina w Konkursie Prezydenta Miasta Lublin na najlepsze prace dyplomowe poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego Lublina.

W Konkursie MUP „Pracodawca Roku 2013" wyróżnienie otrzymali: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, firma Ultra-Med oraz Architektura Zieleni Hortus. Natomiast Nagrodę Główną otrzymała firma Leroy Merlin Polska. Ideą Konkursu jest wyróżnienie odpowiedzialnych społecznie pracodawców, którzy przyczynili się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. WSEI uzyskała łącznie 54 punktów konkursowych ogółem. Szkoła została również wyróżniona za członkostwo w Lubelskim Partnerstwie Publiczno-Społecznym. Firma Ultra-Med oraz Architektura Zieleni Hortus uzyskały łącznie 27 punktów w ogólnej punktacji konkursu. Z 6 zgłoszonych wolnych miejsc pracy do Miejskiego Urzędu Pracy w każdej z firm zatrudnione zostały wszystkie osoby. Firma Leroy Merlin Polska uzyskała najwyższą ilości punktów ogółem, dzięki m.in. inwestycjach firmy w szkolenia pracowników i zaangażowanie w  kształtowanie lokalnego rynku pracy.

Komisja Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową Nagrodę Główną w tym konkursie jednoznacznie przyznała Panu Bartłomieju Cybulowi, autorowi pracy pt. „Koncepcja rozwoju i rewitalizacji obszaru Śródmieścia w Lublinie wraz z uwzględnieniem terenów głównego dworca kolejowego". Zdaniem większości członków Komisji powyższa praca charakteryzowała się bardzo wysokim poziomem i zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych prac konkursowych. Pan Bartłomiej Cybula doceniony został m. in. za szerokie i odważne spojrzenie na przedmiot opracowania, za szczegółową analizę kontekstu urbanistycznego oraz zaproponowanie ciekawych i innowacyjnych, choć w części trudnych do wdrożenia rozwiązań. Zwycięska praca dyplomowa została uznana za pracę kompleksową, przemyślaną i zawierającą dobrze dobraną metodologię. Dodatkowo Komisja Konkursowa przyznała większością głosów jedno wyróżnienie, które otrzymał Pan Paweł Gozdek za pracę pt. „Możliwości usprawnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie". Praca została wyróżniona za praktyczne i realne do wdrożenia pomysły na poprawę jakości komunikacji miejskiej w Lublinie oraz zaprezentowanie nowego układu siatki połączeń. Do atutów pracy zaliczono bardzo wysoki poziom obróbki statycznej oraz rzetelną znajomość tematu opracowania.

 

Więcej informacji:

Mariusz Sagan, Dyrektor Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin, tel: 81 466 25 00, mariusz.sagan@lublin.eu