Eksport do Chin: branża kosmetyczna prosi o pomoc

Konieczność przygotowywania oddzielnych opakowań specjalnie na rynek chiński skutecznie zablokowałaby import produktów i wpłynęłaby negatywnie na zdolność polskich przedsiębiorstw do prowadzenia działalności w Chinach. Dlatego Konfederacja Lewiatan i Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego apelują do naszych władz o interwencję, aby zapobiec wejściu w życie zmian w chińskim prawie.

Zdaniem pracodawców zmiany te nie przyniosą żadnych korzyści konsumentom i nie podniosą bezpieczeństwa produktów. Wiele polskich firm kosmetycznych, w tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, eksportuje swoje produkty do Chin. Polskie władze powinny więc interweniować w Chińskiej Agencji Żywności i Leków, aby zapobiec wejściu w życie proponowanych zmian w chińskim prawie, które mogą stać się barierą w przepływie towarów (dot. Projektu Środków Administracyjnych dotycząc Oznakowania Kosmetyków wydanego przez CFDA).
Polska przyłączyła się do międzynarodowego apelu, w którym stanowisko zajęły już takie kraje europejskie jak Francja, Włochy, Niemcy, oraz nasi światowi partnerzy Japonia, Kanada czy Australia, a także WTO - Światowa Organizacja Handlu.

Wątpliwości budzą sformułowania zawarte w proponowanych przepisach, a związane między innymi z deklaracjami marketingowymi. Ich założenia są słuszne i co do zasady światowa branża je popiera, jednak zaniepokojenie wzbudzają zapisy szczegółowego ich wdrożenia.

Problematyczny jest również zapis dotyczący umieszczania nazwy i adresu podwykonawców na etykietach, który może wprowadzać w błąd chińskiego konsumenta i będzie budził wątpliwości, co do tożsamości osoby odpowiedzialnej. W razie konieczności chińskie instytucje nadzorujące nie mogą pociągnąć podwykonawcy z kraju trzeciego do odpowiedzialności z tytułu bezpieczeństwa lub zgodności z przepisami.

Projektowane przepisy będą wymagać wprowadzenia zasadniczych zmian w praktykach obecnie stosowanych przez branżę i instytucje nadzoru. Niezbędne jest ustalenie planu wdrożenia i ustalenie przynajmniej 24 miesięcznego okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych wytycznych. Obecny projekt zakłada wprowadzenie nowych przepisów 1 marca 2015 z datą rozpoczęcia obowiązywania 1 lipca 2015. Taki termin jest niemożliwy do realizacji dla europejskich przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan